BAS-test / MG-test (Förenlighetsprövning)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Beställning av BAS-/MG-test och blodkomponenter (Best nr 162 06)  
Svarsfrekvens: Akut (inom 2 timmar) och Dagligen  
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Patient Analys Rörvolym Antal Blodvolym Tillsats Art. Nr
Vuxna och Barn
1-18 år
BAS-test 7 ml 1 minst 3 cm K2 EDTA 5742
Barn <1år BAS-test 2 mL eller microtainerrör 1 minst 1 cm eller 500 µl K2 EDTA 13198 eller 6696
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
EDTA-rör (lila kork)

Patient Analys Rörvolym Antal Blodvolym Tillsats Art. Nr
Vuxna och Barn
1-18 år
MG-test 7 ml 1 Fullt rör räcker till ca 6 påsar K2 EDTA 5742
Barn <1år MG-test 2 ml 1 Se vuxna K2 EDTA 13198
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör
EDTA microtainerrör, fylls med 500 µL.

Använd blå/svart bläckpenna och/eller förtryckt etikett. Förse rör och beställningsblankett med följande information före provtagning:
► Patientens namn. Skriv: efternamn, förnamn alt. initialer. Om flera förnamn, stryk under tilltalsnamnet.

► Fullständigt personnummer. Skriv: 12 siffror eller födelsedatum och unikt DA-nr. s.k. PAS-nr.

Nyfödd Skriv: fullständigt personnummer, moderns efternamn, barnets kön och barnnummer.
Oidentifierad person Skriv: de uppgifter som finns på identitetsbandet: unikt löpnummer, kön och ort.

Fyll i följande uppgifter på beställningsblanketten:
► Avdelning/sjukhus (Kund-kod).
► Provtagningsdatum.
► Klockslag och datum för planerad transfusion.

Skriv på röret
BAS-test alternativt MG-test
Kontrollera vid provtagning:
► Uppgifterna på rör och beställningsblankett är korrekta och överensstämmande.
► Provtagning sker från rätt patient.
► Intyga med namnunderskrift på beställningsblanketten att provtagning ägt rum enligt givna föreskrifter. Glömd underskrift får aldrig kompletteras i efterhand.

Om etiketten lossnar från provtagningsröret sedan provet tagits, måste provet kasseras.

Provhantering, förvaring och transport

Provet SKA vid analystillfället inte vara äldre än tre dagar (provtagningsdatum räknas som dag 1). Provet kan förvaras i rumstemperatur / kyl.

Övrig information

För mer information om analysen klicka på "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-11-28/cat
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Blodgruppsimmunologi
Adress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Blodgruppsimmunologi
Skåne
Kontakt
Telefon Lund: 046-17 32 20 
Fax Lund: 046-17 32 26 
E-post labmedicin@skane.se