P- 

von Willebrand faktor: Ag (vWillebrandF: Ag)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: 2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).

Provhantering, förvaring och transport

Rören skall fyllas helt. Därefter blandas provet försiktigt minst 5 gånger.

Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter.
Plasman avskiljs och överförs till plaströr som fryses i -20 °C inom 30 minuter.
Plasma som inte analyseras omedelbart fryses i -20 °C, hållbar 1 månad. Plasman kan förvaras fryst 1 år i -70 °C.
Plasman transporteras frusen. Fryskedjan får inte brytas.

Referensintervall

0,58 – 1,65 kIE/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-02-08/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se