U- 

GHB (verifiering)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 2 
Svarsfrekvens: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

Provet tages i ett 10 mL plaströr. Urinprovtagningen skall ske under betryggande former, så att manipulering av provet ej kan ske. Prov från patient med misstänkt blodsmitta skall märkas med etikett ”Blodsmitta”. Minsta urinmängd: 10 mL.

Urinprov för analys av GHB bör tas inom 12 timmar - 24 timmar efter intag, för att man ska spåra ett intag skilt från den naturliga metaboliten.

Provhantering, förvaring och transport

Urinprovet kan förvaras i kyl 7 dygn, därefter i frys (-20 °C).

Referensintervall

Negativt (< gränsvärde 10000 µg/L).

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-10-18/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi narkotika, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi narkotika, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se