U- 

Bensodiazepiner (sållning)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 2 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

Provet tages i ett 10 mL plaströr eller annat lämpligt plastkärl med lock. Urinprovstagningen skall ske under betryggande former, så att manipulering av provet ej kan ske.
Minsta urinmängd 10 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Urinprovet kan förvaras i kyl 7 dygn, därefter i frys (-20°C).

Referensintervall

Negativt (< gränsvärde <200 µg/L).

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-08-10/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
LU/MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se