S- 

Venlafaxin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Läkemedel 
Svarsfrekvens: 1-4 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL (glas) 5 mL Ingen 19111
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (peroralt respektive depåinjektion), dalvärde. Vid depåinjektion kan dessutom ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse, toppvärde.

Serumrör utan tillsats (serum, röd kork). Rör med tillsats är inte testade.
Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är minst 0.2 mL.

Analysen utförs ej akut. I undantagsfall kan provet köras akut men då endast om kontakt tagits med Husjour Öst under kontorstid (tel: 046-173474) innan provet skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Röret vänds 10 gånger omedelbart efter provtagningen. Låt röret stå i 30 minuter och centrifugera därefter provet i 10 minuter vid 2 000 x g och häll av i nytt rör. Avhällt serum är hållbart 2 dygn i kyl och 3 månader i frys (-20 °C). Transport av provet skall ske i kylt eller fryst tillstånd.

Referensintervall

Riktområde Venlafaxin + Desmetylvenlafaxin 380 – 1500 nmol/L

Övrig information

Svar lämnas även på mataboliten O-desmetylvenlafaxin.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-03-27/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi läkemedel, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi läkemedel, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se