U- 

Bensodiazepiner (verifiering)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 2 
Svarsfrekvens: 2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

Provet tages i ett 10 mL plaströr. Urinprovtagningen skall ske under betryggande former, så att manipulering av provet ej kan ske. Minsta urinmängd: 10 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Urinprovet kan förvaras i kyl max 1 vecka, därefter i frys (-20 °C).

Referensintervall

Negativt (< gränsvärde 50 µg/L)

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

I analysen ingår alltid kvantitativ bestämning av:
Diazepammetaboliterna demetyldiazepam, oxazepam och temazepam (OH-diazepam). Oxazepam finns även som eget läkemedel. Analysen innehåller även metaboliter till lorazepam, klonazepam, nitrazepam, flunitrazepam, midazolam och alprazolam.

Se tabell nedan över analyserade metaboliter till resp läkemedel:

Läkemedelsubstans_____Metabolit

Diazepam_____________Demetyldiazepam, Temazepam, Oxazepam
Oxazepam____________Oxazepam
Lorazepam____________Lorazepam
Klonazepam___________7-aminoklonazepam
Nitrazepam____________7-aminonitrazepam
Flunitrazepam__________7-aminoflunitrazepam
Midazolam_____________alfa-OH-midazolam
Alprazolam____________alfa-OH-alprazolam

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-01-18/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Specialkemi narkotika, vån 3, Klinisk kemi
Adress
Specialkemi narkotika, vån 3,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se