P- 

T4 totalt (Tyroxin totalt)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 1 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin 5 ml med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma eller serum. Även EDTA–plasma och Na-citrat plasma kan användas.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid cirka 2000 x g (rumstemperatur).
Prover som varit frysta, mixas och centrifugeras (10 minuter 2000 x g) före analys).
Plasma är hållbart 7 dygn i kyl (2-8º C) och en månad i frys (-20º C). Prov kan bara frysas en gång.

Referensintervall

65 – 180 nmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2013-09-24/SHu
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se