Cytomegalovirus (CMV) Serologi (antikroppspåvisning) IgM, IgG

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar lämnas inom en vecka, men majoriteten av proven besvaras inom två dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

- Misstanke om primär CMV-infektion.
- Bedömning av CMV IgG-status (bärarskap) inför t.ex. transplantation.
- Misstanke om kongenital CMV-infektion.

Provtagning

SST-rör välfyllt 7 mL.
Minsta volym per test är 200 uL serum.
Samma prov kan användas till flera olika serologiska tester. Om provvolymen understiger 2 mL finns risk att omtestning eller kompletterande analyser ej kan utföras.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör (gul kork) för serologisk bestämning ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.
Prov transporteras kylt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-02-20/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se