Cytomegalovirus (CMV) Serologi (antikroppspåvisning) IgM, IgG

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi 
Svarstid:
Utförs vardagar. Svar lämnas inom en vecka, men majoriteten av proven besvaras inom två dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

- Misstanke om primär CMV-infektion.
- Bedömning av CMV IgG-status (bärarskap) inför t.ex. transplantation.
- Misstanke om kongenital CMV-infektion.

Provtagning

Prov tas i SST-rör 7 mL.
Minsta volym per test är 200 uL serum.
Samma prov kan användas till flera olika serologiska tester. Om provvolymen understiger 2 mL finns risk att omtestning eller kompletterande analyser ej kan utföras.
Starkt hemolyserade eller lipemiska prover bör ej testas.

Vid kapillärprovtagning kontaktas laboratoriet för rätt antal rör. Särskilda etiketter ska användas vid kapillär provtagning.

Provhantering, förvaring och transport

Prov i SST-rör (gul kork) för serologisk bestämning ska förvaras minst 30 minuter i rumstemperatur innan kylskåpsförvaring.
Prov förvaras och transporteras kylt.
Transportera prov snarast till laboratoriet.

Övrig information

Ackreditering:
CMV-IgG: JA
CMV-IgM: JA
CMV-IgG-aviditetstest: NEJ

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se