Cytomegalovirus (CMV) DNA kvantifiering

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Serologi 
Svarstid: Utförs vardagar 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör 5 mL el 7 mL (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

- Misstanke om primär eller reaktiverad CMV infektion.
- Monitorering av CMV-viremi hos immunsupprimerade patienter.

Hos immunkompetenta personer bör i första hand serologi användas vid misstanke om CMV infektion.

Vid behov av brådskande analys, kontakta Klinisk mikrobiologi.
Överväg transport med taxi. (Prover från Lund: skicka en person som går med provet till Klinisk mikrobiologi).

Provtagning

EDTA-plasma i rör med lila kork 7 mL.
Minsta mängd plasma är 500 µL, motsvarande c:a 1 mL blod. Blodprov taget kapillärt kan inte användas, se Läs mer.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport.
Transportera prov snarast till laboratoriet.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se