Herpes simplex virus (HSV) Serologi

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:


HSV IgM: analyseras 2 ggr/vecka.
HSV-1/2 IgG: analyseras 2-3 ggr/vecka.
HSV-2 IgG: analyseras 1 ggr/vecka. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Indikation

- HSV IgG-status inför transplantation
- för att särskilja primär från recidiverande infektion
- konstatera bärarskap
- som komplement till DNA-påvisning
- på modern vid misstänkt kongenital/neonatal infektion

Provtagning

SST-rör, 7 mL.

DNA-påvisning (PCR) är oftast att föredra om blåsor finns eller vid CNS-infektion.

Provhantering, förvaring och transport

Minst 30 min. i rumstemperatur, därefter i kyla

Övrig information

Metod/analys:
Serologi IgM och IgG.

  Senast uppdaterad/signatur
2012-12-27/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se