Hepatit B virus (HBV) och Hepatit D virus (HDV) alla markörer

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens: Se Läs mer  
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Hepatit B-virus (HBV) sprids med blod och blodprodukter, via sexuell överföring samt som perinatal smitta från mor till barn. I Sverige uppträder HBV-infektioner framförallt bland invandrare från endemiska områden, då oftast som en kronisk HBV-infektion. Fall av akut hepatit B är förhållandevis ovanligt i Sverige, där den vanligaste smittvägen är sexuell.

Hepatit D-virus är ett inkomplett RNA-virus som kräver samtidig förekomst av hepatit B för att kunna föröka sig. Hepatit D ger en mer allvarlig infektion än enbart infektion med hepatit B.

Provtagning

SST-rör 7 mL, välfyllt rör.
Om provvolymen är för liten finns risk att kompletterande analyser ej kan utföras. Flera olika hepatit- och blodsmitteanalyser kan begäras på samma prov.

OBS! För Hepatit B DNA kvantifiering resp typning rekommenderas i första hand EDTA-plasma (rör med lila kork, art.nr. 5742 eller PPT-rör med pärlemofärgad kork, art.nr. 16428).

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras i kyla. Rören får inte frysas.

Övrig information

Samtliga analyser utom kvantitativ HBsAg, anti-HDV och hepatit B genotypning är ackrediterade.

Infektion med hepatit D och/eller hepatit B är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-01-20/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se