Hepatit B virus (HBV) alla markörer och Hepatit D virus (HDV)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarstid:

Flertalet analyser utförs varje vardag. Akuta analyser kan utföras vardagar kl 8 – 17 samt förmiddag varje lördag, sön- och helgdag. För mer info se Läs mer. 
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Hepatit B-virus (HBV) sprids med blod och blodprodukter, via sexuell överföring samt som perinatal smitta från mor till barn.
I Sverige uppträder HBV-infektioner framförallt bland invandrare från endemiska områden, då oftast som en kronisk HBV-infektion.
Fall av akut hepatit B är förhållandevis ovanligt i Sverige, där den vanligaste smittvägen är sexuell.

Hepatit D-virus är ett inkomplett RNA-virus som kräver samtidig förekomst av hepatit B för att kunna föröka sig. Hepatit D ger en mer allvarlig infektion än enbart infektion med hepatit B. Hepatit D är ovanligt i Sverige och det är viktigt att identifiera varje enskilt fall.

Provtagning

För analyserna HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc IgM och anti-HDV rekommenderas serumprov taget i SST-rör 7 mL, välfyllt rör.

Om provvolymen understiger 4 mL finns risk att omtestning eller kompletterande analyser ej kan utföras.
Flera olika hepatit- och blodsmitteanalyser kan begäras på samma prov.

Vid kapillärprovtagning behövs 3-4 rör.

OBS! För Hepatit B DNA kvantifiering respektive typning rekommenderas EDTA-plasma och separat remiss.
För analysen behövs minst 650 µL plasma eller serum, motsvarande minst 1,5 mL blod. För att medge eventuell omtest rekommenderas 4-5 mL blod.

Provhantering, förvaring och transport

Prov taget i SST-rör kan centrifugeras tidigast efter 1/2 timme. Förvaring och transport kan ske vid rumstemperatur eller i kylskåpstemperatur. Rören får inte frysas.

För Hepatit B DNA kvantifiering respektive typning:
EDTA-rör förvaras i kyla i väntan på transport. Ska nå laboratoriet inom 24 h, annars centrifugeras röret och plasma avskiljs. Mer info se Läs mer.

Övrig information

Samtliga analyser utom kvantitativ HBsAg, anti-HDV och hepatit B genotypning är ackrediterade.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-03-23/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se