Hepatit B virus (HBV) alla markörer och Hepatit D virus (HDV)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens: Se Läs mer  
Provtagningsmaterial
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Hepatit B-virus (HBV) sprids med blod och blodprodukter, via sexuell överföring samt som perinatal smitta från mor till barn.
I Sverige uppträder HBV-infektioner framförallt bland invandrare från endemiska områden, då oftast som en kronisk HBV-infektion.
Fall av akut hepatit B är förhållandevis ovanligt i Sverige, där den vanligaste smittvägen är sexuell.

Hepatit D-virus är ett inkomplett RNA-virus som kräver samtidig förekomst av hepatit B för att kunna föröka sig. Hepatit D ger en mer allvarlig infektion än enbart infektion med hepatit B. Trots att Hepatit D är ovanligt i Sverige är det därför viktigt att identifiera varje enskilt fall.

Provtagning

SST-rör 7 mL, välfyllt rör. Om provvolymen understiger 4 mL finns risk att omtestning eller kompletterande analyser ej kan utföras.
Flera olika hepatit- och blodsmitteanalyser kan begäras på samma prov.

OBS! För Hepatit B DNA kvantifiering respektive typning rekommenderas EDTA-plasma och separat remiss.
För analysen behövs minst 650 µL plasma eller serum, motsvarande minst 1,5 mL blod. För att medge eventuell omtest rekommenderas 4-5 mL blod.

Provhantering, förvaring och transport

Prov taget i SST-rör kan centrifugeras tidigast efter 1/2 timme. Förvaring och transport kan ske vid rumstemperatur eller i kylskåpstemperatur. Rören får inte frysas.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-11-20/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se