Parasiter Acanthamoeba Odling och Mikroskopi

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid: Se Läs mer 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 30606
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 31685
Pages saline transportrör (ACAM) och knivblad

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
10 mL 0,5 mL Pages saltlösning Acanthamöba-påvisning substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Objektglasbehållare - transporthylsa för objektglas.

Användning Art. Nr
Transport av objektglas 2 st 2364
Indikation

Klinisk misstanke om Acanthamoeba-keratit; ögonsmärta, påverkad synförmåga, differentialdiagnostik vid negativ bakterie- och virusodling.
Misstänkt Acanthamoeba-infektion hos immunsupprimerad patient.

Provtagning

Odling
Biopsi eller skrap från cornea överförs till ACAM-lösning. Använd endast det knivblad, vilket är rostfritt, som medföljer ACAM-lösningen.
Kontaktlinser och kontaktlinsvätska transporteras i sina respektive behållare till laboratoriet.

Direktmikroskopi
Skrap från cornea stryks ut på objektglas och lufttorkas. Glaset markeras på undersidan med en ring var provet har strukits ut. Glaset sänds i objektglasbehållare till laboratoriet.

Misstänkt Acanthamoeba-infektion hos immunsupprimerad patient
Prov kan innefatta tex likvor, hjärn- eller hudbiopsi. Flytande prov överförs till sterilt rör. Biopsier överförs till ACAM-lösning. Undvik provtagning med bomullspinne.

Provhantering, förvaring och transport

Proven förvaras i rumstemperatur innan transport. Transport kan ske i kyla.
Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim från provtagningstillfället.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-09-29/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se