Actinomyces Odling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:

Svar på direktmikroskopi samt positivt odlingssvar lämnas så snart som möjligt. Negativt svar på odling lämnas efter 14 dagar. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
eSwab Rosa och Blå kork

eSwab Användning Pinne Art. nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad 24 433
Blå Odling, direktpåvisning Tunn flockad 24 432
Blå Odling, direktpåvisning Pediatric flockad
extra tunn
24 431
Provtagningsset för bakterier och jästsvamp
Biopsi-transportrör

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
10 mL 6 mL substrat Biopsier Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Indikation

Misstanke om aktinomykos.

Provtagning

Vävnad/biopsi - biopsitransportrör, alternativt sterilt rör.

Punktat/sekret - sterilt rör, alternativt eSwab rosa eller blå kork.
Provtagningsinstruktion eSwab gäller för både blå och rosa kork.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Övrig information

Misstanke om aktinomykos måste anges på remissen.
Analysen begärs separat på remissen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-02-03/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se