D/L Arabinitolkvot

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar lämnas tidigast samma dag provet anländer till laboratoriet. Akuta prover analyseras akut med svar samma dag. 
Provtagningsmaterial
Kaffefilter för arabinitolanalys

Indikation

Se "Läs mer".

Provtagning

Urin för analys avseende kvot av D/L-arabinitol tas på ett filterpapper och ej som ett urinprov i rör. Vid intorkning på filterpappret bibehålls kvoten mellan D- och L-arabinitol vid förvaring och transport. I ett urinprov är denna kvot inte lika stabil.

Provtagning urin

  1. Tag ett filterpapper (även kaffefilter kan användas).

  2. Märk på kanten av filtret provdatum, patientens namn och födelsedata. Använd etikett.

  3. En bit av filterpappret doppas hastigt i urinprovet, alternativt droppas c:a 10-20 droppar på papperet.
    Markera med penna var provet finns.

  4. Låt filterpapperet torka. Lägg filterpapperet i ett kuvert.

Vid risk för eller misstanke på djup candidainfektion bör upprepade prover tas med några dagars mellanrum.

Hos dialyspatienter som ej producerar urin kan arabinitolkvoten i serum mätas.
Provtagning serum: SST-rör, gul kork, 7 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Filterpappret ska vara helt torrt innan transport kan ske.
Transportera prov snarast till laboratoriet.

Referensintervall

Svaret ges som arabinitolkvot med följande gränser och tolkning
Positivt > 5
Gränsvärde 3 – 5
Negativt < 3

Övrig information

Analysen är ackrediterad endast för urinprov.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-04-04/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se