Nedre luftvägar DNA-påvisning Atypisk pneumoni

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs vardagar, samt lördagar/ helgaftnar efter överenskommelse med lab. Svar inom 0-2 arbetsdagar.  
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
PYG buljongrör

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
2 mL 1,5 mL PYG-buljong Skyddad borste Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum 19088
Transporthylsa ska alltid användas vid transport.
Indikation

Pneumoni med oklar genes, speciellt hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Provtagning

Material från nedre luftvägarna (sputum, trakealsekret eller bronksköljvätska (BAL)) samlas upp i sterilt plaströr utan tillsats eller i sputumburk.
Skyddad borste klipps ner i ett rör med PYG-buljong.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-01-22/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se