Bronkoskopi - Bronkoalveolärt lavage (BAL) och sterilt borstprov

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Utförs dagligen. Svar från odling ges tidigast 1 dygn efter provets ankomst till laboratoriet.  
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
PYG buljongrör

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
2 mL 1,5 mL PYG-buljong Skyddad borste Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Indikation

Lungsjukdom av oklar genes.

Provtagning

Sterilt borstprov (skyddad borste).
Borsten klipps ner i ett rör med PYG-buljong.
Ange Odling som önskad undersökning.
Direktmikroskopi anges på separat remiss.

Bronkoalveolärt lavage (BAL)
Sköljvätska (NaCl) fördelas enligt nedan beroende på önskad undersökning:
Allmän odling: 5 mL NaCl i sterilt rör.
PCR för ”Atypisk pneumoni”: 4 mL i sterilt rör. Omfattar PCR för Mycoplasma pneumoniae,/Chlamydophila pneumoniae, Legionella/Chlamydophila psittaci, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis .
PCR för Pneumocystis jiroveci kan utföras på samma material om det anges som önskad undersökning.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-05-19/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se