Parasiter Blodparasiter Mikroskopi

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar tidigast ett dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Objektglasbehållare

Användning Art. Nr
Transport av objektglas 2364
Indikation

Misstanke om malaria vid tex feber eller influensaliknande symptom efter vistelse i malaria-område.
Misstanke om filariainfektion vid eosinofili, klåda eller calabarsvullnad efter tropikvistelse.
Misstanke om trypanosomiasis, antingen sömnsjuka eller Chagas sjukdom efter vistelse i områden där trypanosomiasis förekommer.

Provtagning

Se "Läs mer"

Provhantering, förvaring och transport

Se "Läs mer"

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-01-09/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se