Genitalia Odling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar tidigast 2 dygn efter provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa och blå kork - provtagningsset för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. nr
Rosa Hud, svalg, slemhinna, faeces
Odling, direktpåvisning
Flockad 24 433
Blå Nasofarynx och uretra
Odling, direktpåvisning
Tunn flockad 24 432
Blå Nasofarynx
Odling, direktpåvisning
Pediatric flockad
extra tunn
24 431
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Indikation

- vaginal flytning, eventuellt med klåda och smärtor i underlivet
- flytning ur urethra, eventuellt med klåda, tyngdkänsla eller smärta i underlivet hos män
- misstanke om bakteriell prostatit
- screening för grupp B streptokocker (GBS) hos gravid inför förlossning
Diagnosen bakteriell vaginos är en klinisk diagnos, varför värdet av odling är tveksamt och vi avråder från provtagning för sådana odlingar.

Provtagning

Vaginal-, cervix- eller uretrasekret tas med eSwab provtagningsset.
Om eSwab är restat kan Transwab (lila kork), art nr MED-MW176S användas. Dessa beställer du via din förvaltnings ansvariga beställare. Vid behov av smalare pinne vid provtagning kan Transwab kombineras med nasofarynxpinne Suntrine (samma som används för covid-provtagning).
Provtagningsinstruktion eSwab, gäller för både blå och rosa kork.

Vid misstanke om salpingit bör prov för odling helst tas från äggstocken via laparoskopi.

Fostervatten, placenta, etc samlas upp i ett sterilt plaströr.

Prostatasekret bör tas efter urinering för att minska kontaminering med uretraflora.

Se även ”Streptokocker grupp B (GBS) odling”.

Observera att sexuellt överförda infektioner (T. vaginalis, C. trachomatis, gonokock, syfilis, Mycoplasma genitalium), vissa bakterier som Mycoplasma hominis och Ureaplasma urealyticum samt Actinomyces kan generellt inte detekteras vid vanlig genital odling utan kräver riktad diagnostik.

Flera faktorer avgör bedömningen av varje enskilt prov och det är därför av största vikt att ange på remissen
- Typ och lokalisation
- Klinisk information, särskilt graviditet och speciella frågeställningar (aktinomykos misstanke, till exempel).
- Pågående eller planerad antibiotikabehandling

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras och transporteras kylt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-04-15/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se