Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:

Analyseras vardagar. Svar tidigast efter 1 dygn. 
Provtagningsmaterial
Aptima Hologic - Provtagningsset för klamydia/gonokocker

Provtyp Etikettfärg provset Art. nr
Urin Gul 24244
Vaginal Orange 24245
Övriga sekret Vit 24243
Indikation

Misstanke på urogenital infektion med C. trachomatis/N. gonorrhoeae.
Även andra lokaler som svalg, rectum eller ögon kan provtas vid misstänkt infektion.

Provtagning

Observera att om mer än ett prov tas ska varje provrör åtföljas av en egen remiss!

Urogenitala prov men även rektal-, svalg- och ögonsekret kan analyseras.

Aptima Hologic provtagningsset. Finns i tre varianter, används utifrån provmaterial.
Rören innehåller medium och reagens och det är viktigt att innehållet inte spills ut.

Vid misstanke på urogenital infektion hos män, rekommenderas förstaportionsurin i rör med gul etikett.

För kvinnor rekommenderas vaginalprov i rör med orange etikett.

För prov från cervix, uretra, rektum, svalg, ögonsekret används rör med vit etikett.

För utförlig anvisning se
"Provtagningsanvisning Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae" och "Patientinstruktion"

Vid stark misstanke om gonorré tas även odlingsprov.
Gonokockodling ska även tas efter positiv screening av Neisseria gonorrhoeae.
För utförlig anvisning se "Gonokocker odling"

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras i kyl eller rumstemperatur i avvaktan på transport.
Urinprov i provtagningsset med gul etikett är hållbart i 30 dagar i rumstemperatur.
Prov i rör med vit respektive orange etikett är hållbara i rumstemperatur i 60 dagar.

Övrig information

Om prov för Mycoplasma genitalium tas vid samma provtagningstillfälle krävs separat prov och separat remiss.
Se "Mycoplasma genitalium"

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-02-04/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se