Gonokocker odling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Svar tidigast efter 2 dygn.  
Provtagningsmaterial
eSwab rosa och blå kork - provtagningsset för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. nr
Rosa Hud, svalg, slemhinna, faeces
Odling, direktpåvisning
Flockad 24 433
Blå Nasofarynx och uretra
Odling, direktpåvisning
Tunn flockad 24 432
Blå Nasofarynx
Odling, direktpåvisning
Pediatric flockad
extra tunn
24 431
Indikation

Vid stark misstanke på urogenital infektion med Neisseria gonorrhoeae.

Vid positivt resultat för Neisseria gonorrhoeae med TMA (screeningprov med molekylär metod), tas odlingsprov. Man kan då fastställa gonokockernas resistensmönster. Vid stark misstanke om gonorré tas både prov för TMA och odlingsprov direkt.

Vid misstanke om gonorré tas i första hand screeningprov med molekylär metod, TMA.
Se "Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae"

Provtagning

Urogenitala prov men även rektal-, svalg- och ögonsekret kan analyseras.
Prov tas med e-Swab.

För utförlig anvisning, se:
"Provtagningsanvisning Gonokockodling"

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt.
Snabb transport till laboratoriet är viktigt.
Transporttid >24 timmar medför risk att odlingen blir falskt negativ.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-02-04/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se