Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:

Utförs vardagar samt lördagar/helgaftnar efter överenskommelse med laboratoriet. Svar erhålls inom
0-2 arbetsdagar. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
eSwab Rosa och Blå kork

eSwab Användning Pinne Art. nr
Rosa Hud, svalg, slemhinna, faeces
Odling, direktpåvisning
Flockad 24 433
Blå Nasofarynx och uretra
Odling, direktpåvisning
Tunn flockad 24 432
Blå Nasofarynx
Odling, direktpåvisning
Pediatric flockad
extra tunn
24 431
Provtagningsset för bakterier och jästsvamp
PYG buljongrör

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
2 mL 1,5 mL PYG-buljong Skyddad borste Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum 19088
Transporthylsa ska alltid användas vid transport.
Indikation

Misstanke om kikhosta.

Provtagning

Prov från nasofarynx tas med eSwab blå kork. Provtagningsinstruktion eSwab, gäller för både blå och rosa kork.
Provpinnen förs längs näsbotten till nasofarynx och får ligga kvar några sekunder.
Prov från bakre svalgvägg tas med eSwab rosa kork.

Sputum: Representativt prov tas bäst på morgonen eller efter andningsgymnastik. Steril sputumburk används.
Skyddad borste: Borsten klipps ner i ett rör med PYG-buljong.
Bronksköljvätska: Bronkoalveolärt lavage (BAL) tas via bronkoskop med sterilt vatten. Sterilt plaströr används.

Prov från övre luftvägar kan även användas för PCR avseende Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae.

Med undantag för prov från bakre svalgvägg, kan prov för pertussis-PCR även användas för allmän odling avseende luftvägsbakterier.

Prov från nedre luftvägar kan även analyseras för Legionella/Chlamydophila psittaci och Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae. Se Nedre luftvägar DNA-påvisning Atypisk pneumoni.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Övrig information

Vid positivt utfall avseende Bordetella pertussis från barn <1 år och patienter i sluten vård, lämnas telefonbesked till remitterande läkare eller avdelning.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-07-03/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se