Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:Utförs vardagar samt lördagar/helgaftnar efter överenskommelse med laboratoriet. Svar erhålls inom
0-2 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa och blå kork - provtagningsset för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. nr
Rosa Hud, svalg, slemhinna, faeces
Odling, direktpåvisning
Flockad 24 433
Blå Nasofarynx och uretra
Odling, direktpåvisning
Tunn flockad 24 432
Blå Nasofarynx
Odling, direktpåvisning
Pediatric flockad
extra tunn
24 431
Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.
NaCl Borstprov

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
2 mL 1,0 mL 0,9 % NaCl Borstprov med skyddad borste för prov från nedre luftvägar substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 31685
AMBU Broncho Sampler

Namn Volym
Rör med tillhörande hatt för provtagning 30 mL
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 29276
Indikation

Misstanke om kikhosta.

Provtagning

Prov från nasofarynx tas med eSwab blå kork. Provpinnen förs längs näsbotten till nasofarynx och får ligga kvar några sekunder.

Prov från bakre svalgvägg tas med eSwab rosa kork.

Provtagningsinstruktion eSwab, gäller för både blå och rosa kork.

Sputum: Representativt prov tas bäst på morgonen eller efter andningsgymnastik. Steril sputumburk med transporthylsa används.

Skyddad borste: Borsten klipps ner i ett rör med 1 mL 0,9 % NaCl. NaCl-röret beställs från Klinisk mikrobiologi.

Bronksköljvätska: Bronkoalveolärt lavage (BAL) tas via bronkoskop med fysiologisk koksaltlösning (0,9% NaCl). Sterilt plaströr alternativt AMBU Broncho Sampler används.

Prov från övre luftvägar kan även användas för PCR avseende Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae.

Prov från nedre luftvägar kan även analyseras för Legionella/Chlamydophila psittaci och Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae.

Med undantag för prov från bakre svalgvägg, kan prov för pertussis-PCR även användas för allmän odling avseende luftvägsbakterier.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-07-12/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se