Pneumokocker Pc-nedsatta

Info
Ackrediterad:  
Remiss:
Multiresistenta bakterier/Hygien 
Svarsfrekvens:Utförs dagligen. Slutsvar skickas tidigast 2 dygn efter provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
eSwab blå kork - provtagningsset nasofarynx för bakterier

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Blå Odling, direktpåvisning Tunn flockad pinne 24 432
Blå Odling, direktpåvisning Pediatric extra tunn flockad pinne 24 431
Indikation

Screening för bärarskap av Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) med nedsatt känslighet för penicillin runt ett konstaterat fall av bärarskap.

Provtagning

Prov från nasofarynx tas med eSwab provtagningsset med blå kork. Provpinnen förs horisontellt längs näsbotten till bakre svalgväggen och får ligga kvar några sekunder.

Provtagningsinstruktion eSwab.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.
Provet transporteras snarast till laboratoriet och bör nå laboratoriet inom ett dygn.

Referensintervall

Pneumokocker med MIC > 1.0 mg/L för penicillin G är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Övrig information

För patienter med symtom på övre luftvägsinfektion bör allmän nasofarynxodling göras.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-08-24/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se