Streptokocker grupp B (GBS) Odling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs dagligen. Preliminärsvar tidigast efter ett dygn. Negativt fynd besvaras senast efter max 4 dygn. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa och blå kork - provtagningsset för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. nr
Rosa Hud, svalg, slemhinna, faeces
Odling, direktpåvisning
Flockad 24 433
Blå Nasofarynx och uretra
Odling, direktpåvisning
Tunn flockad 24 432
Blå Nasofarynx
Odling, direktpåvisning
Pediatric flockad
extra tunn
24 431
Indikation

Prover från gravida och vid screening av nyfödda samt prover, där Grupp B streptokocker efterfrågas suppleras med riktad GBS-odling.

Provtagning

eSwab provtagningsset. Provtagningsinstruktion eSwab, gäller för både rosa och blå kork.

Uretra-, cervixsekret eller rektalt pinnprov från gravida kvinnor.
Pinnprov från ytteröra, navel, svalg, samt eventuellt ventrikelaspirat från nyfödda.

Ange GBS under önskad undersökning. Fyll också i eventuell graviditet/förlossning samt pågående eller planerad antibiotikabehandling för att säkerställa att resistensbestämning utförs mot medlet.

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar från provtagningstillfället.

Provet förvaras och transporteras kylt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-03-31/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se