Parasiter Protozoer och maskägg i faeces- Mikroskopi

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar 1-5 dygn efter provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Objektglasbehållare - transporthylsa för objektglas.

Användning Art. Nr
Transport av objektglas 2 st 2364
Indikation

Påvisning av tarmparasiter vid:

• Diarré efter utlandsvistelse
• Diarré hos immunsupprimerad
• Diarréutbrott på institution
• Vattenburna diarréutbrott
• Persisterande inhemsk diarré
• Specifik misstanke om maskinfestation
• Hälsokontroll efter vistelse i tropiska eller subtropiska områden
• Eosinofiliutredning efter vistelse i tropiska eller subtropiska områden

Provtagning

Faeces i burk med SAF-lösning. Faeces samlas i rent kärl. Burken fylls till 1/4 med faeces. Prov tas både från utsidan och från det inre av fast formad faeces. Vid icke-homogen faeces tas material från lösa, slemmiga, purulenta eller blodiga partier.
Då många intestinala parasiter utsöndras intermittent rekommenderas upprepad provtagning vid kvarvarande kliniska besvär. Upprepad provtagning bör göras med 1 till 2 dygns intervaller till minst tre negativa prov. Vid kraftig diarré och negativa fynd bör ny provtagning göras efter att diarrén har upphört.

Tejpprov (vid misstanke på springmask – Enterobius vermicularis). En bit klar tejp trycks med den häftande sidan mot anus. Preparatsidan fästs därefter mot ett objektglas, som sänds till laboratoriet i särskild behållare. Provtagningen görs på morgonen innan toalettbesök

Se även
Patientinstruktion Avföringsprov i SAF-lösning

Patientinstruktioner, Springmask-tejpprov

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.
Provet skall vara laboratoriet tillhanda inom 48 timmar efter provtagning.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-12-12/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se