Parasiter Protozoer och maskägg i faeces- Mikroskopi

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs vardagar. Svar 1-5 dygn efter provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Objektglasbehållare - transporthylsa för objektglas.

Användning Art. Nr
Transport av objektglas 2 st 2364
Indikation

Påvisning av tarmparasiter vid:

• Diarré efter utlandsvistelse
• Diarré hos immunsupprimerad
• Diarréutbrott på institution
• Vattenburna diarréutbrott
• Persisterande inhemsk diarré
• Specifik misstanke om maskinfestation
• Hälsokontroll efter vistelse i tropiska eller subtropiska områden
• Eosinofiliutredning efter vistelse i tropiska eller subtropiska områden

Provtagning

Faeces i burk med SAF-lösning. Faeces samlas i rent kärl. Burken fylls till 1/4 med faeces. Prov tas både från utsidan och från det inre av fast formad faeces. Vid icke-homogen faeces tas material från lösa, slemmiga, purulenta eller blodiga partier.

Ur smittosynpunkt är det viktigt att provröret ej förorenas på utsidan och att locket skruvas på ordentligt så att läckage undvikes. Provröret transporteras i ytterhylsa.

Då många intestinala parasiter utsöndras intermittent rekommenderas upprepad provtagning vid kvarvarande kliniska besvär.

Om endast mikroskopi utförs bör upprepad provtagning göras med 1 till 2 dygns intervaller till minst tre negativa prov. Vid kraftig diarré och negativa fynd bör ny provtagning göras efter att diarrén har upphört.

Vid misstanke om protozoo-orsakad diarré orsakad av Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica eller Dientamoeba fragilis, rekommenderas samtidig provtagning för mikroskopi (Protozoer och maskägg i faeces, burk med SAF-lösning) och DNA-påvisning (se Tarmprotozoer, DNA-påvisning, burk utan tillsats).

Tejpprov (vid misstanke på springmask – Enterobius vermicularis). En bit klar tejp trycks med den häftande sidan mot anus. Preparatsidan fästs därefter mot ett objektglas, som sänds till laboratoriet i objektglasbehållare. Provtagningen görs på morgonen innan toalettbesök.

Vid misstanke om Schistosoma eller Strongyloides måste detta anges på remissen.
Vid önskemål om DNA-påvisning och/eller antikroppsbestämning för Strongyloides, se Folkhälsomyndigheten.

Patientinstruktioner:
Avföringsprov i SAF-lösning för tarmparasiter

Springmask tejpprov

Provhantering, förvaring och transport

- Blanda faecesprovet noggrant med SAF-lösningen i transportröret!
- Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.
- Transportera prov snarast till laboratoriet.
- Provet skall vara laboratoriet tillhanda inom 48 timmar efter provtagning.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-09-29/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se