Svamp Odling Djupa mykoser

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Utförs 3 ggr/vecka. Negativt svar tidigast efter 7 dygn, likvor tidigast efter 21 dygn. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Blododlingsflaskor

Flaska Blodvolym Typ Art. Nr
Grå hätta - Blå kork 30 mL 10 mL Aerob 24876
Lila hätta - Lila kork 40 mL 10 mL Anaerob 24877
Rosa hätta - Silver kork 40 mL 3 mL Pediatrisk 24878
Biopsitransportrör

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
10 mL 6 mL substrat Biopsier Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Indikation

Misstanke om djup mykos.

Direktmikroskopi för svamp med Blanchophore-färgning görs på begäran.

Provtagning

Punktat, PD-vätska och abscessinnehåll, liksom katetrar, spetsar och dränsekret samlas upp i sterilt plaströr.

Blod tas i en aerob (grå hätta/blå kork) blododlingsflaska. Vid små volymer, t.ex. vid provtagning av barn, används särskild pediatrisk flaska (rosa hätta/silver kork).

Likvor tas i en aerob blododlingsflaska (grå hätta/blå kork). Likvor kan även tas i sterilt plaströr med konisk botten.
Likvorprov - praktisk handledning

Vävnadsdelar läggs i biopsitransportrör eller sterilt plaströr med några droppar steril koksaltlösning.

Provhantering, förvaring och transport

Blododlingsflaskor och vävnadsprov förvaras och transporteras i rumstemperatur.
Övriga prov förvaras kylt.

Övrig information

Vid misstanke om förekomst av Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Paracoccidiodes brasiliensis eller Histoplasma capsulatum (riskklass 3 agens) bör detta anges på remissen, så att provet vidarebefordras till laboratorium med AMV-tillstånd att arbeta med dessa.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2014-12-02/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se