Abscess Odling

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:
Utförs dagligen.
Svar tidigast efter 2 dygn. Negativt svar tidigast 4 dygn efter provets ankomst till laboratoriet.  
Provtagningsmaterial
eSwab rosa kork - Provtagningsset hud, slemhinna, faeces för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Indikation

Misstanke om bakteriell infektion.

Provtagning

Material från djupt lokaliserade abscesser i lunga, lever, buk m.fl. lokaler, samlas upp i sterilt plaströr, alternativt tas som ett pinnprov med eSwab rosa kork.
Provtagningsinstruktion eSwab Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.

Se även "Läs mer"

För provtagning av ytliga abscesser se "Sårsekret odling"

Önskas direktmikroskopi skall detta anges på remissen.

Blododlingsflaskor skall EJ användas för abscessinnehåll. I abscesser finns ofta flera olika bakterier som kommer att påverka varandra vid tillväxt i blododlingsflaskan, så att en riktig bedömning av den ursprungliga bakteriesammansättningen blir omöjlig.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-12-07/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se