MRB, Multiresistenta bakterier

Info
Ackrediterad:  
Remiss:
Multiresistenta bakterier/Hygien 
Svarsfrekvens:Utförs dagligen på inneliggande patienter samt på vardagar för övriga.
Ca 80 % av negativa prover som ankommer laboratoriet söndag-fredag svaras inom 1 dygn.  
Provtagningsmaterial
eSwab rosa kork - Provtagningsset hud, slemhinna, faeces för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Indikation

För screening av multiresistenta bakterier (MRB) av utlandsvårdade patienter, alternativt riktad screening för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycinresistenta enterokocker (VRE), Enterobacteriaceae med ”extended spectrum betalactamase” (ESBL) – produktion samt karbapenemresistenta Acinetobacter och MBL-producerande Pseudomonas aeruguinosa samt ESBL-CARBA.

Provtagning

En remiss för varje prov.

Varje prov märks med analys och provlokal.

Om det vid smittspårning ska tas ett stort antal prover, >25 st, ska laboratoriet förvarnas.

Provtagningsmateriel:
- eSwab rosa kork. Observera att anvisningen bak på provtagningssetet inte ska följas, se denna instruktion: Provtagningsinstruktion eSwab

- Vacuumrör med brun kork för urin.

För information om vilka prover som ska tas, när prover ska tas och övrig praktisk handledning se Vårdhygien Multiresistenta bakterier

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-11-07/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se