Parasiter Cryptosporidium, Cyclospora och Cystoisospora oocystor i faeces - Mikroskopi

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs vardagar. Svar tidigast 1-5 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Indikation

Utredning av diarré; speciellt kronisk diarré hos immunsupprimerade, men i övrigt långvarig diarré, utbrott av diarré på institution eller liknande, diarré hos små barn och "turistdiarré" efter vistelse i ffa subtropiska och tropiska områden.

Provtagning

Faeces samlas i rent kärl. 3 till 4 skedar faeces tas både från utsidan och från det inre av fast formad faeces till en burk med SAF-lösning. Vid icke-homogen faeces tas material från lösa, slemmiga, purulenta eller blodiga partier.

Eftersom intermittent utsöndring förekommer, och symptomdebuten kan föregå cystutsöndring, rekommenderas upprepade (3-4) prover tagna med intervaller på 1-2 dygn.
Vid kraftig diarré och negativa fynd bör ny provtagning göras efter att diarrén har upphört.

Ett och samma faecesprov kan delas och användas både för
- mikroskopi (Protozoer och maskägg i faeces, burk med SAF-lösning)
och
- DNA-påvisning (se Tarmprotozoer, DNA-påvisning, burk utan tillsats).

Patientinstruktioner:
Avföringsprov i SAF-lösning för tarmparasiter
Avföringsprov i burk utan tillsats för mikrobiologisk analys

Provhantering, förvaring och transport

- Blanda faecesprovet noggrant med SAF-lösningen i transportröret!
- Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.
- Transportera prov snarast till laboratoriet.
- Provet skall vara laboratoriet tillhanda inom 48 timmar efter provtagning.

Övrig information

Infektion med Cryptosporidium är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-09-30/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se