Parasiter Cryptosporidium, Cyclospora och Isospora oocystor i faeces - Mikroskopi

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar efter 1-4 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Indikation

Utredning av diarré; speciellt kronisk diarré hos immunsupprimerade, men i övrigt långvarig diarré, utbrott av diarré på institution eller liknande, diarré hos små barn och "turistdiarré" efter vistelse i fr a subtropiska och tropiska områden.

Provtagning

Faeces samlas i rent kärl. 3 till 4 skedar faeces tas både från utsidan och från det inre av fast formad faeces till ett rör med SAF-lösning. Vid icke-homogen faeces tas material från lösa, slemmiga, purulenta eller blodiga partier.

Se även "Läs mer" och Patientinstruktion

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt.

Övrig information

Infektion med Cryptosporidium är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-01-12/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se