Parasiter Cryptosporidium, Cyclospora och Cystoisospora oocystor i faeces - Mikroskopi

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar tidigast 1-5 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Indikation

Utredning av diarré; speciellt kronisk diarré hos immunsupprimerade, men i övrigt långvarig diarré, utbrott av diarré på institution eller liknande, diarré hos små barn och "turistdiarré" efter vistelse i ffa subtropiska och tropiska områden.

Provtagning

Faeces samlas i rent kärl. 3 till 4 skedar faeces tas både från utsidan och från det inre av fast formad faeces till en burk med SAF-lösning. Vid icke-homogen faeces tas material från lösa, slemmiga, purulenta eller blodiga partier.

Se även "Läs mer" och Patientinstruktion

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.
Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 48 tim från provtagningstillfället.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-12-12/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se