Chlamydophila pneumoniae DNA-påvisning (TWAR)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:

Utförs vardagar samt lördagar/ helgaftnar efter överenskommelse med laboratoriet. Svar inom 0-3 arbetsdagar. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
eSwab Rosa och Blå kork

eSwab Användning Pinne Art. nr
Rosa Hud, svalg, slemhinna, faeces
Odling, direktpåvisning
Flockad 24 433
Blå Nasofarynx och uretra
Odling, direktpåvisning
Tunn flockad 24 432
Blå Nasofarynx
Odling, direktpåvisning
Pediatric flockad
extra tunn
24 431
Provtagningsset för bakterier och jästsvamp
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum 19088
Transporthylsa ska alltid användas vid transport.
Indikation

Misstanke om infektion med Chlamydophila pneumoniae.

DNA-påvisning är speciellt lämplig i den akuta fasen av sjukdomen då antikroppar inte kan påvisas.

Provtagning

Prov från nasofarynx tas med eSwab provtagningsset. Provpinnen förs längs näsbotten till bakre svalgväggen och får ligga kvar några sekunder.

Prov från bakre svalgvägg tas med eSwab provtagningsset.

Provtagningsinstruktion eSwab.

Material från nedre luftvägarna (sputum, trakealsekret, bronkialsekret eller bronkeoalveolärt lavage (BAL)) samlas upp i sterilt plaströr utan tillsats eller i sputumburk.

Samma provmaterial från nasofarynx och bakre svalgvägg kan också undersökas med PCR för Bordetella pertussis, B. parapertussis.
Sekret från nedre luftvägarna kan dessutom undersökas för Chlamydophila psittaci genom PCR och Legionella spp genom PCR och odling.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Övrig information

Analysen inkluderar samtidig analys avseende Mycoplasma pneumoniae.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-07-03/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se