Keratit odling Kornealskrap

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs dagligen. Svar tidigast efter 1 dygn. 
Provtagningsmaterial
Keratit

Provmateriel Användning Art. Nr
Agarplattor: Blod, GC-D, SAB-K Odling Lab 046-176810 substratavdelning@skane.se
FA-buljong Odling Lab 046-176810 substratavdelning@skane.se
Indikation

Klinisk misstanke om infektiös keratit orsakad av bakterier eller svampar.

Provtagning

Se "Läs mer".

Provtagningsmateriel (agarplattor och FA-buljong) beställs från Klinisk mikrobiologi, substratavdelning@skane.se
046-176810.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Prov förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-11-19/mac
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se