B- 

P2Y12-hämning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Allmän 
Svarstid: Se under Övrig information  
Provtagningsmaterial
VACUETTE® TUBE 2 mL 9NC

Namn Tillsats
VACUETTE® TUBE 2 mL 9NC 3,2 % citrat
Provtagning

Provtagning kan utföras tidigast 2 timmar efter bolusdos klopidogrel på nyinsatt patient, om graden av hämning av P2Y12-receptorn ska kunna bedömas. På patienter i steady-state kan provtagningstidpunkten i förhållande till given dos variera.

Specialrör som lämnas ut av Klinisk kemi, Lund eller Koag. Lab, Malmö. Endast VACUETTE® TUBE 2 mL 9NC, 3,2 % citrat, från Greiner (blå kork med vit ring) kan användas. Fylls till markeringen på röret och vändes minst 5 gånger direkt efter provtagningen

Provhantering, förvaring och transport

Två stycken 2 mL rör. Endast korrekt fyllt rör kan analyseras. Rumstemperatur. Ej rörpost.
Provet får ej centrifugeras. Hållbarheten är 4 timmar i rumstemperatur.

Referensintervall

Utan läkemedel: 194-418 PRU (enl. tillverkaren).
PRU >230 anges i litteraturen som gräns för bristande svar på behandling.

Övrig information

Lund: Akut, dagligen Malmö: Vardagar, dagtid, efter kontakt med Koag.lab, tel. 040-332394
Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-11-17/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se