Parasiter Dientamoeba fragilis

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Utförs vardagar, två ggr per vecka. Svar 1-4 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk

Burk Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces 19530
Burk med sked och transporthylsa för faeces.
Provet ska transporteras i ytterhylsa.
Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter,
provtagningsdatum och önskad analys.
Indikation

Utredning av kroniska gastrointestinala symptom, kronisk diarré, långvarig diarré, magsmärtor. Vanlig, speciellt hos barn, oftast asymptomatiskt förekommande parasit. Har i vissa fall associerats med gastrointestinala besvär, men patogen betydelse är inte fastställd.

Provtagning

Faeces i burk UTAN TILLSATS. Fyll burken till 1/4.

Kryssa på remiss: Tarmprotozoer + D. fragilis.

Se även Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda snarast, senast inom 24 tim från provtagningstillfället.

Faecesprov som fixerats med SAF eller formalin kan inte användas för DNA-påvisning, och kommer att avvisas.

Övrig information

Dientamoeba fragilis i faecesprov ingår i analyspaketet Tarmprotozoer DNA, där även Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, Giardia intestinalis, och Cryptosporidium parvum/hominis analyseras och svaras ut.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-03-18/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se