Parasiter Dientamoeba fragilis

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs vardagar. Svar 1-4 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Utredning av kroniska gastrointestinala symptom, kronisk diarré, långvarig diarré, magsmärtor. Vanlig, speciellt hos barn, oftast asymptomatiskt förekommande parasit. Har i vissa fall associerats med gastrointestinala besvär, men patogen betydelse är inte fastställd.

Provtagning

För påvisning av Dientamoeba fragilis i faecesprov hänvisas till analyspaket Tarmprotozoer DNA-påvisning.

DNA-påvisning för D. fragilis kan endast beställas i paketet Tarmprotozoer, DNA-påvisning, där även Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, Giardia intestinalis, och Cryptosporidium parvum/hominis analyseras och svaras ut.

Faeces i burk UTAN TILLSATS. Fyll burken till 1/4.

Kryssa på remiss: Tarmprotozoer + D. fragilis

Patientinstruktion
Avföringsprov i burk utan tillsats för mikrobiologisk analys

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda snarast, senast inom 24 tim från provtagningstillfället.

Faecesprov som fixerats med SAF eller formalin kan inte användas för DNA-påvisning, och kommer att avvisas.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-09-29/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se