Parasiter Dientamoeba fragilis

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar 1-4 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Utredning av kroniska gastrointestinala symptom, kronisk diarré, långvarig diarré, magsmärtor. Vanlig, speciellt hos barn, oftast asymptomatiskt förekommande parasit. Har i vissa fall associerats med gastrointestinala besvär, men patogen betydelse är inte fastställd.

Provtagning

Faeces i burk UTAN TILLSATS. Fyll burken till 1/4.

Kryssa på remiss: Tarmprotozoer + D. fragilis.

Se även Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda snarast, senast inom 24 tim från provtagningstillfället.

Faecesprov som fixerats med SAF eller formalin kan inte användas för DNA-påvisning, och kommer att avvisas.

Övrig information

För påvisning av Dientamoeba fragilis i faecesprov hänvisas till analyspaket Tarmprotozoer DNA, kryssa i rutan för "Tarmprotozoer + D.fragilis på remiss Mikrobiologi. Dientamoeba fragilis i faecesprov ingår i analyspaket Tarmprotozoer DNA, där även Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, Giardia intestinalis, och Cryptosporidium parvum/hominis analyseras och svaras ut.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-11-19/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se