Parasiter Entamoeba histolytica

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar 1-5 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

- Diarré efter utlandsvistelse
- Särskild misstanke om amöbadysenteri eller leverabscess orsakad av E. histolytica
- Smittspårning

Provtagning

Entamoeba histolytica kan påvisas antingen med DNA-påvisning i analyspaketet Tarmprotozoer, eller genom mikroskopi av faeces för Cystor och maskägg men cystformen kan då inte kan särskiljas från den apatogena E. dispar.

Prov kan tas för både mikroskopi och DNA-påvisning vid ett och samma provtagningstillfälle, om burkar med och utan SAF används enligt nedan. Separata remisser för varje burk.

Mikroskopi Cystor och maskägg: Faecesburk med SAF-lösning och transporthylsa. Fyll burken till 1/4. Se även Analysportalen: Protozoer och maskägg, mikroskopi.

DNA-påvisning Tarmprotozoer: Faeces i faecesburk UTAN TILLSATS med transporthylsa. Fyll burken till 1/4.
Se även Tarmprotozoer DNA-påvisning.

Punktat (leverabscess): Sterilt plaströr utan tillsats.

Se även
Patientinstruktioner, faeces på burk utan tillsats

Patientinstruktioner, faeces på burk med SAF-lösning

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar från provtagningstillfället.

Prov förvaras i kylskåp i avvaktan på transport.

Övrig information

Vid frågeställning amöbaabcess, ring Klinisk mikrobiologi innan provet skickas, för skyndsam och korrekt hantering av provet på laboratoriet (Parasitavdelningen 046-173267, alt. Jourhavande laboratorieläkare 046-177322).

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-11-19/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se