Parasiter Giardia intestinalis

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Utförs vardagar, två ggr per vecka. Svar 1-4 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Faeces burk och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk 19530
Burk med sked och transporthylsa för faeces.
Provet ska transporteras i transporthylsa.
Både burk och transporthylsa ska märkas med personuppgifter,
provtagningsdatum och önskad analys.
Indikation

-Diarré efter utlandsvistelse
-Särskild misstanke om giardiaenterit
-Smittspårning

Provtagning

Giardia intestinalis kan påvisas antingen genom mikroskopi i faeces (Protozoer och maskägg), eller med DNA-påvisning i analyspaket Se Tarmprotozoer DNA-påvisning.

Prov kan tas för både mikroskopi och DNA-påvisning från ett och samma provtagningstillfälle, om burkar med och utan SAF används enligt nedan. Separata remisser används för varje burk.

Mikroskopi: Faeces i burk med SAF-lösning och transporthylsa. Burken fylls till 1/4 med faeces.Se även Analysportalen: Protozoer och maskägg, mikroskopi.

DNA-påvisning: Faeces i burk UTAN TILLSATS med transporthylsa. Burken fylls till 1/4 med faeces. Se även Tarmprotozoer DNA.

Punktat (leverabscess): Sterilt rör utan tillsats.

Se även
Patientinstruktioner, faeces i burk utan tillsats

Patientinstruktioner, faeces i burk med SAF-lösning

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda snarast, senast inom 24 tim från provtagningstillfället.

Övrig information

Giardiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom, och skall smittskyddsanmälas både från laboratoriet och av patientansvarig läkare.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-03-18/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se