Parasiter Giardia intestinalis

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar 1-5 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

-Diarré efter utlandsvistelse
-Särskild misstanke om giardiaenterit
-Smittspårning

Provtagning

Giardia intestinalis kan påvisas antingen genom mikroskopi i faeces (Protozoer och maskägg), eller med DNA-påvisning i analyspaket Se Tarmprotozoer DNA-påvisning.

Prov kan tas för både mikroskopi och DNA-påvisning från ett och samma provtagningstillfälle, om burkar med och utan SAF används enligt nedan. Separata remisser används för varje burk.

Mikroskopi: Faeces i burk med SAF-lösning och transporthylsa. Burken fylls till 1/4 med faeces.Se även Analysportalen: Protozoer och maskägg, mikroskopi.

DNA-påvisning: Faeces i burk UTAN TILLSATS med transporthylsa. Burken fylls till 1/4 med faeces. Se även Tarmprotozoer DNA.

Punktat (leverabscess): Sterilt plaströr utan tillsats.

Se även
Patientinstruktioner, faeces i burk utan tillsats

Patientinstruktioner, faeces i burk med SAF-lösning

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda snarast, senast inom 24 tim från provtagningstillfället.
Prov förvaras i kylskåp i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-11-19/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se