Parasiter Giardia intestinalis

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs vardagar. Svar 1-5 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

-Diarré efter utlandsvistelse
-Särskild misstanke om giardiaenterit
-Smittspårning

Provtagning

Giardia intestinalis kan påvisas antingen genom mikroskopi i faeces Parasiter Protozoer och maskägg i faeces- Mikroskopi eller med DNA-påvisning Tarmprotozoer DNA-påvisning.

Mikroskopi: Faeces i burk med SAF-lösning och transporthylsa. Burken fylls till 1/4 med faeces.

DNA-påvisning: Faeces i burk UTAN TILLSATS med transporthylsa. Burken fylls till 1/4 med faeces.

Punktat (leverabscess): Sterilt plaströr utan tillsats.

Prov kan tas för både mikroskopi och DNA-påvisning från ett och samma provtagningstillfälle, om burkar med och utan SAF används enligt ovan. Separata remisser används för varje burk.

Se även
Patientinstruktioner, Avföringsprov i burk utan tillsats för mikrobiologisk analys

Patientinstruktioner, Avföringsprov i SAF-lösning för tarmparasiter

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda snarast, senast inom 24 tim från provtagningstillfället.
Prov förvaras i kylskåp i avvaktan på transport.

Övrig information

Giardiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom, och skall smittskyddsanmälas både från laboratoriet och av patientansvarig läkare.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-09-27/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se