MERS - coronavirus

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:
Analyseras vid behov dagtid måndag-lördag med svar samma eller efterföljande dag.
Önskas analys på andra tidpunkter så kan prov skickas till Folkhälsomyndigheten via Klinisk kemi. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
VCM provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna,
svalg
Standard 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx,
uretra
Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Urinprov vacuumrör brun kork och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare 100 mL Uppsamling av urin 26792
Vacuumrör för urinprov med tillbehör överföringsstrå och uppsamlingsbägare.
Transportsystem för flera prov eller större volym

Benämning Användning Art. Nr
Stor transportburk Ytterhylsa för ett eller flera prov 12 562
Absorbent Absorbent 12 560
Stödkors Separera provrör 26 070
Transportkartong Yttre förpackning för transport 26 069
Faeces burk och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk 19530
Burk med sked och transporthylsa för faeces.
Provet ska transporteras i transporthylsa.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum 19088
Transporthylsa ska alltid användas vid transport.
Indikation

Misstanke om luftvägsinfektion med MERS-coronavirus (MERS = Middle East Respiratory Syndrome).

Provtagning

För snabb analys ska laboratoriet även kontaktas per telefon:
Konsultläkare virologi 046-177291, jourhavande laboratorieläkare 046–177322 eller reception 046-173250.

- BAL i sterilt plaströr.
- Sputum i sputumburk.
- Pinnprov från luftvägar taget med VCM provtagningsset med flockad pinne.
- Urin i vacuumrör med brun kork.
- Faeces i burk.
- Serum i SST-rör med guldgul kork eller EDTA-plasma.

Provhantering, förvaring och transport

Prov packas i skyddshylsa och grön Noaxburk (artikelnummer 12562). Avdelningens personal bär provet till Klinisk kemi för vidare transport till Klinisk mikrobiologi eller Folkhälsomyndigheten.
Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-09-10/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se