Snabb-PCR SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2)

Info
Ackrediterad:   
Remiss:

Laboratoriemedicin Bas Mikrobiologiska snabbtest 
Svarsfrekvens:

Analyseras alla dagar på Laboratoriemedicin Bas i Kristianstad. Förväntad svarstid tidigast 1,5 timme efter ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Transportsystem för flera prov eller större volym

Benämning Användning Art. Nr
Stor transportburk Ytterhylsa för ett eller flera prov 12 562
Absorbent Absorbent 12 560
Stödkors Separera provrör 26 070
Transportkartong Yttre förpackning för transport 26 069
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Skyddshylsa med absorbent

Benämning Användning Art. Nr
Transporthylsa med absorbent Ytterhylsa för enstaka prov 3475
Provpåse/vadderat kuvert

Benämning Användning Art nr
Provpåse UN3373 För transport av enstaka prov 12094
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Indikation

Klinisk misstanke om covid-19 hos patient som uppfyller Folkhälsomyndighetens indikationer för provtagning. Undersökningen lämpar sig inte för att användas vid screening av asymtomatiska personer.

OBS! Endast prover tagna på sjukhuset i Hässleholm och Kristianstad kan i nuläget analyseras med snabb-pcr.

Provtagning

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/visir.

Nasofarynxsekret och svalgsekret tas med VCM duo swab. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran. Pinnarna ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
Instruktion för provtagning från nasofarynx
Instruktion för provtagning från bakre svalgvägg
Vid avsaknad av VCM duo swab kan annan ersättningsprodukt användas. Följande provtagningsset går att analysera med snabb-pcr:
• Sigma VCM
• Copan UTM
• Copan eSwab
• Rör med koksalt

Nasofarynxaspirat tas med sugset i sterilt plaströr.
Instruktion provtagning nasofarynxaspirat

Bronksköljvätska (Bronkoalveolärt lavage, BAL) tas i sterilt plaströr.

Enligt Smittskyddslagen ska den som provtas informeras om provtagning angående samhällsfarlig sjukdom.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet för akut analys. Prov förvaras kylt i avvaktan på eventuell transport.
Alla luftvägsprover som tas på patienter med misstänkt/konfirmerad covid-19 ska packas enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser för biologiskt ämne, kategori B.
Provet packas i skyddshylsa. Därefter stoppas provet/proverna i en ytterförpackning, till exempel grön noaxburk, pappkartong, vadderat kuvert eller transportbox.
Använd inte pappers- eller plastpåse.
Dessa prover får inte skickas med rörpost.
Prover tagna i Hässleholm transporteras dagligen i ordinarie covid-19 transporter kl 10:15, 15:30 och 19:15.

Övrig information

Analysen utförs för närvarande endast på Laboratoriemedicin Bas i Kristianstad.

Vid frågor och rådgivning ring:
Reception 046-17 32 50 (mån-fre 08.00-17.00 lör-sön 08.00-13.00)
Konsultläkare virologi 046-17 72 91 (alla dagar 08.30-17.00 med uppehåll för lunch)

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-06-17/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
291  85 KRISTIANSTAD
Kontakt
Telefon 044-309 19 30 
Fax 044-309 18 82 
E-post Labmedicin@skane.se