Biopsi/Vävnad Odling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs alla dagar. Kliniskt relevanta fynd telefonbesvaras.  
Provtagningsmaterial
FA-buljong

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
10 mL 8 mL FA-buljong Vävnadsbitar Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Biopsitransportrör

Rörvolym Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
10 mL 6 mL substrat Biopsier Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 19088
Indikation

Vid misstanke om lokaliserad infektion i vävnad, ben, hjärtklaffar mm.
Vid misstanke om infektion i anslutning till protesmaterial.
Vid misstanke om lokaliserad infektion i vävnad eller systeminfektion vid oförklarliga dödsfall, intrauterin fosterdöd och spontan abort.
Vid misstanke om Helicobacter pylori infektion undersöks biopsier från magsäcken med DNA-påvisning, se Helicobacter pylori DNA-påvisning

Provtagning

Vävnadsbitar, biopsier, hjärtklaffar, benbitar mm.
Provtagning sker peroperativt eller med hjälp av grovnålspunktion. Vid misstänkt protesinfektion skickas ofta en serie av flera, peroperativt tagna ben- eller vävnadsprover.

Serie av vävnadsprover - sterila plaströr med FA-buljong (rekvireras från Klinisk mikrobiologi).

Biopsier, samt mindre vävnads- och benbitar – biopsitransportrör eller sterila plaströr med några droppar steril koksaltlösning.

Större vävnads- och benbitar – använd sputumburk.

Material från grovnålspunktion – plomberad spruta eller sterilt glasrör (rekvireras från Klinisk mikrobiologi).

Vid misstanke om bakteriell infektion i normalt sterila, avgränsade organ, såsom leder, pericard och mjuka hjärnhinnor, där av olika skäl vätska ej kan aspireras och injiceras till blododlingsflaska kan prov på pinne uppsamlas.

Provhantering, förvaring och transport

FA-buljong förvaras och transporteras i rumstemperatur.
Övrigt förvaras kylt.

Övrig information

Avser ej benbanksprover där bakteriologisk sterilkontroll ska utföras.

För specifik frågeställning Svamp se ”Svampodling djupa mykoser”

För specifik frågeställning Mykobakterier se ”Mykobakterier”

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-05-18/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se