Sårsekret Odling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs dagligen. Svar tidigast efter 1 dygn. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
eSwab Rosa kork

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Provtagningsset hud, slemhinna, faeces för bakterier och jästsvamp
Indikation

Klinisk misstanke om bakteriell infektion i sår.
Odling från kroniska sår (t.ex. ulcus cruris eller decubitus) är endast indicerad om inflammation ses i sårområdet.

Provtagning

Vid provtagning av sekret från sår, ytliga abscesser, insticksställe, kateterexit eller operationssår ska vätskebaserad provtagning med eSwab rosa kork användas. Provtagningsinstruktion eSwab.

Sår och abscesshålor rengörs mekaniskt före provtagning. Prov tas från ett område med aktiv inflammation, lämpligen vid övergången till normal vävnad.

Dränvätska samlas upp i ett sterilt plaströr

För provtagning av djupt lokaliserade abscesser (i lunga, lever, buk etc) se Abscess Odling

Flera faktorer avgör bedömningen av varje enskilt prov och det är därför av största vikt att ange på remissen
- typ och lokalisation
- klinisk information
- pågående eller planerad antibiotikabehandling
- eventuell utlandsvistelse

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.

Övrig information

OBS! För svampdiagnostik krävs separat prov och remiss. Se Svamp Odling Ytliga mykoser

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-09-19/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se