Parasiter Cryptosporidium spp

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar. Svar 1-5 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

-Diarré efter utlandsvistelse
-Särskild misstanke om Cryptosporidiumenterit
-Långvarig diarré hos immunsuprimerad patient
-Smittspårning

Provtagning

Samtliga Cryptosporidium-arter kan detekteras med mikroskopi efter specialfärgning, Se Parasiter Cryptosporidium, Cyclospora och Isospora oocystor i faeces - Mikroskopi

Cryptosporidium parvum/hominis kan även detekteras med DNA-påvisning Se Tarmprotozoer DNA-påvisning

Mikroskopi: Faeces i burk med SAF-lösning och transporthylsa. Burken fylls till 1/4 med faeces. Se Analysportalen: Parasiter Cryptosporidium, Cyclospora och Isospora oocystor i faeces - Mikroskopi

DNA-påvisning: Faeces i burk UTAN TILLSATS med transporthylsa. Burken fylls till 1/4 med faeces. Se Analysportalen: Tarmprotozoer DNA

Punktat (leverabscess): Sterilt plaströr utan tillsats.

Prov kan tas för både mikroskopi och DNA-påvisning vid ett och samma provtagningstillfälle, om burkar med och utan SAF används enligt ovan. Separata remisser för varje burk.

Se även
Patientinstruktioner, faeces i burk utan tillsats

Patientinstruktioner, faeces på burk med SAF-lösning

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar från provtagningstillfället.
Prov förvaras i kylskåp i avvaktan på transport.

Övrig information

Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-11-19/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se