Parasiter Cryptosporidium spp

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs vardagar. Svar 1-5 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
SAF-lösning

Burk Tillsats Användning Klinisk mikrobiologi
20 mL SAF-lösning Faeces, parasitundersökning substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Burk med sked och transporthylsa för faeces parasitundersökning.
Provet ska transporteras i ytterhylsa. Både burk och ytterhylsa ska märkas med personuppgifter, provtagningsdatum och önskad analys.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 31685
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

-Diarré efter utlandsvistelse
-Särskild misstanke om Cryptosporidiumenterit
-Långvarig diarré hos immunsuprimerad patient
-Smittspårning

Provtagning

Samtliga Cryptosporidium-arter kan detekteras med mikroskopi efter specialfärgning, Se Parasiter Cryptosporidium, Cyclospora och Isospora oocystor i faeces - Mikroskopi

Cryptosporidium parvum/hominis kan även detekteras med DNA-påvisning Se Tarmprotozoer DNA-påvisning

Mikroskopi: Faeces i burk med SAF-lösning och transporthylsa. Burken fylls till 1/4 med faeces.

DNA-påvisning: Faeces i burk UTAN TILLSATS med transporthylsa. Burken fylls till 1/4 med faeces.

Punktat (leverabscess): Sterilt plaströr utan tillsats.

Prov kan tas för både mikroskopi och DNA-påvisning vid ett och samma provtagningstillfälle, om burkar med och utan SAF används enligt ovan. Separata remisser för varje burk.

Patientinstruktioner:
Avföringsprov i burk utan tillsats för mikrobiologisk analys

Avföringsprov i SAF-lösning för tarmparasiter

Provhantering, förvaring och transport

Prov skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar från provtagningstillfället.
Prov förvaras i kylskåp i avvaktan på transport.

Övrig information

Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-09-29/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se