Sterila punktat Odling

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Utförs dagligen, svar tidigast efter 1 dygn. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Blododlingsflaskor

Flaska Blodvolym Typ Art. Nr
Grå hätta - Blå kork 30 mL 10 mL Aerob 24876
Lila hätta - Lila kork 40 mL 10 mL Anaerob 24877
Rosa hätta - Silver kork 40 mL 3 mL Pediatrisk 24878
Indikation

Misstanke om bakteriella infektioner i normalt sterila, avgränsade organ såsom leder, pericard, pleura, ascites eller meninger.

Provtagning

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten. Likvorprov - praktisk handledning

Punktat från sterila lokaler (ascites, PD-, led-, pericard- och pleuravätska) tas under sterila förhållanden till tomt sterilt plaströr för skyndsam transport till laboratoriet.

För odling av normalt sterila vätskor kan även aeroba och anaeroba Bactec blododlingsflaskor användas, speciellt om transporttiden överstiger några timmar. Blododlingsflaskor ska dock aldrig användas till prov från lokaler med normalflora eller där flera olika arter kan förväntas, t.ex. abscesser i buk eller hud.
Se Illustrerad anvisning för blododlingsprovtagning och "Läs mer".

Provhantering, förvaring och transport

Sterila rör förvaras och transporteras kylt.
Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Övrig information

För viruspåvisning, svamp och mykobakterier, se respektive agens.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-11-07/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se