Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "D" gav 81 träffar, här ser du resultat 51-81
  12 << sida 2 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Dipropylenglykoldiakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Dipropylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Direkt antiglobulintest, se DAT/ monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-05 
Direktmikroskopi, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Dirytmin, se Disopyramid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
P/S- Disopyramid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
DL-test, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
B- DNA Alfa-1-antitrypsin (sekvens) MALMÖ (Kemi)   2018-02-20 
B- DNA Alfa-1-antitrypsin, S-variant MALMÖ (Kemi)   2019-01-10 
B- DNA Alfa-1-antitrypsin, Z-variant MALMÖ (Kemi)   2019-01-10 
DNA antikroppar LUND (IMM) 2016-05-03 
B- DNA Apolipoprotein E genotyp (DNA-APO E genotyp) MALMÖ (Kemi) 2019-01-10 
DNA extraktion arkivering LUND (Genetik) 2016-07-12 
B- DNA Faktor II (Protrombin-genotyp) MALMÖ (Kemi) 2017-09-07 
B- DNA Faktor V (APC-resistens genotyp) MALMÖ (Kemi) 2018-02-28 
B- DNA Hemokromatos, HFe genotyp 7900 HT MALMÖ (Kemi) 2018-12-11 
B- DNA JAK2 genotyp (V617F), kvantitativ STOCKHOLM (Kemi)   2010-12-03 
B- DNA Laktosintolerans genotyp DNA LCT -13910 C>T MALMÖ (Kemi) 2019-01-10 
B- DNA MODY genotyp MALMÖ (Kemi) 2018-02-20 
B- DNA MTHFR genotyp 7900 HT MALMÖ (Kemi) 2019-01-10 
Mt- DNA Punktmutation (DNA-Mitokondrie utredning) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B- DNA TPMT genotyp (DNA-Tiopurin metyltransferas genotyp) HALMSTAD (Kemi)   2011-03-24 
B- DNA Y-kromosomdeletion (fas 1), DNA Y-kromosomdeletion (fas 2, utvidgad deletiosanalys) MALMÖ (Kemi)   2014-09-15 
DNas B antikroppar LUND (IMM)   2017-05-17 
Dolcontin, se Opiater (morfin) LU/MA (Kemi)   2015-08-14 
Donath-Landsteiner test, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
Dopamin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
DPPX, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
Durbis, se Disopyramid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
D-Vitamin, se Dihydroxi-Vitamin D STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
Dystrofia myotonica LUND (Genetik) 2016-10-24 
  12 << sida 2 av 2 >>