I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "D" gav 88 träffar, här ser du resultat 51-88
  12 << sida 2 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Diklorvinyldimetylcyclopropankarboxylsyra (DCCA), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Dimetylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Dipropylenglykoldiakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Dipropylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Direkt antiglobulintest, se DAT/ monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-05 
Direktmikroskopi, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Dirytmin, se Disopyramid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
P/S- Disopyramid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
DL-test, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
B- DNA Alfa-1-antitrypsin (sekvens) MALMÖ (Kemi)   2017-12-28 
B- DNA Alfa-1-antitrypsin, S-variant MALMÖ (Kemi)   2017-09-07 
B- DNA Alfa-1-antitrypsin, Z-variant MALMÖ (Kemi)   2017-09-07 
DNA antikroppar LUND (IMM) 2016-05-03 
B- DNA Apolipoprotein E genotyp (DNA-APO E genotyp) MALMÖ (Kemi) 2017-09-07 
Mt- DNA Deletion (Mitokondrie-DNA deletioner screening) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
DNA extraktion arkivering LUND (Genetik) 2016-07-12 
B- DNA Faktor II (Protrombin-genotyp) MALMÖ (Kemi) 2017-09-07 
B- DNA Faktor V (APC-resistens genotyp) MALMÖ (Kemi) 2017-09-07 
B- DNA Hemokromatos, HFe genotyp 7900 HT MALMÖ (Kemi) 2017-09-07 
B- DNA HLA DQ genotyp (riskmarkör för celiaki) MALMÖ (Kemi) 2017-09-22 
B- DNA JAK2 genotyp (V617F), kvantitativ STOCKHOLM (Kemi)   2010-12-03 
B- DNA Laktosintolerans genotyp DNA LCT -13910 C>T MALMÖ (Kemi) 2017-09-07 
B- DNA MODY genotyp MALMÖ (Kemi) 2017-10-03 
B- DNA MTHFR genotyp 7900 HT MALMÖ (Kemi) 2017-09-07 
Mt- DNA Punktmutation (DNA-Mitokondrie utredning) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B- DNA TPMT genotyp (DNA-Tiopurin metyltransferas genotyp) HALMSTAD (Kemi)   2011-03-24 
B- DNA VWF genotyp MALMÖ (Kemi)   2017-12-06 
B- DNA Y-kromosomdeletion (fas 1), DNA Y-kromosomdeletion (fas 2, utvidgad deletiosanalys) MALMÖ (Kemi)   2014-09-15 
DNas B antikroppar LUND (IMM)   2017-05-17 
DNA-VWF genotyp, se DNA VWF genotyp MALMÖ (Kemi)   2010-12-03 
Dolcontin, se Opiater (morfin) LU/MA (Kemi)   2015-08-14 
Donath-Landsteiner test, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
Dopamin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
DPPX, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
Durbis, se Disopyramid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
D-Vitamin, se Dihydroxi-Vitamin D STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
D-Vitamin, se Vitamin D3 (25-OH Hydroxi) LUND (Kemi)   2016-01-29 
Dystrofia myotonica LUND (Genetik) 2016-10-24 
  12 << sida 2 av 2 >>