I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "G" gav 66 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
GABA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
P/S- Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
S- GAD-antikroppar (GAD-ak) MALMÖ (Kemi)   2014-10-27 
Galaktitol, se Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Galaktos GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Gallsalter, se Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2010-12-08 
fS- Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2016-09-20 
U- Gamma-hydroxibutyrat, se GHB LUND (Kemi)   2015-08-11 
S- Ganciklovir STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Garamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
fS- Gastrin GÖTEBORG (Kemi)   2016-12-01 
Gastroenteritpanel: norovirus och sapovirus (calicivirus) rotavirus, adenovirus typ 40 och 41, astrovirus. LUND (Mikrobiologi) 2015-05-18 
GBM antikroppar (glomerulärt basalmembran) LUND (IMM) 2016-09-16 
Gemcitabin, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
Genitalia Odling LUND (Mikrobiologi) 2016-09-19 
Genomisk array - amnionvätska (prenatal) LUND (Genetik) 2017-01-27 
Genomisk array - korionvillibiopsi (prenatal) LUND (Genetik) 2017-04-27 
Genomisk array - neoplasi, solid tumör och hematologisk malignitet LUND (Genetik) 2017-01-11 
Genomisk array och exomsekvensering - konstitutionell utredning LUND (Genetik) 2017-01-27 
B- Genotypning CYP STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Gensomycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
P- Gentamicin LUND (Kemi) 2016-08-30 
Gentamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
S- GH (Somatotropin) MALMÖ (Kemi) 2014-04-10 
U- GHB (sållning) LUND (Kemi) 2016-08-10 
U- GHB (verifiering) LUND (Kemi) 2016-08-10 
Giardia, se även Parasiter Giardia intestinalis, Parasiter Protozoer och maskägg - mikroskopi, Tarmprotozoer DNA-påvisning. LUND (Mikrobiologi)   2016-09-05 
GIST - molekylär analys med NGS LUND (Patologi)   2017-05-15 
GIST, NGS-analys LUND (Patologi)   2017-05-15 
Glatt muskel antikroppar LUND (IMM) 2016-05-10 
Gliadin, se deamiderat gliadin LUND (IMM)   2016-04-04 
Glivec, se Imatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- Glukagon MALMÖ (Kemi)   2013-11-06 
Csv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2016-12-16 
Dv(perit)- Glukos HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2016-01-14 
Ledv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2014-10-27 
P- Glukos SKÅNE (Kemi) 2017-02-13 
Plv- Glukos MALMÖ (Kemi)   2012-10-16 
X- Glukos SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
U- Glukos (remsa), se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
B- Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G6PD, G-6-PD) GÖTEBORG (Kemi)   2015-09-03 
fPt- Glukosbelastning, Insulin och C-peptid LUND (Kemi) 2017-04-06 
Glukosbelastning, se Oral Glukos-tolerans test, OGTT (Kemi)   2013-05-28 
fPt- Glukosgalaktosbelastning LUND (Kemi) 2010-11-17 
Lkc-alfa- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukuronidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Glutamat MALMÖ (Kemi) 2011-04-13 
U- Glutamat/Krea MALMÖ (Kemi) 2011-04-13 
P- Glutamin MALMÖ (Kemi) 2011-04-13 
  12 << sida 1 av 2 >>