I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "D" gav 95 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
D Vitamin, se Dihydroxi-Vitamin D STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
D Vitamin, se Vitamin D3 (25-OH Hydroxi) LUND (Kemi)   2016-01-29 
D/L Arabinitolkvot LUND (Mikrobiologi) 2017-04-04 
P- Dabigatran LUND (Kemi)   2017-03-20 
Damm (total, respirabelt, inhalerbart) LUND (AMM)   2017-04-24 
DAN, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
DAT / monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
DDD, se Lysodren GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- D-Dimer SKÅNE (Kemi) 2014-04-03 
Deamiderat gliadin LUND (Imm) 2017-05-17 
Deletion 9p21 (CDKN2A, del(9)(p21p21)) LUND (Genetik) 2016-07-12 
Deletion av 4q12 (FIP1L1/PDGFRA, hypereosinofilt syndrom ) LUND (Genetik) 2016-11-07 
Deletion, se även B-DNA Y-kromosomdeletion HELSINGBORG (Kemi)   2011-06-08 
Dentatorubral pallidoluysiansk atrofi (DRPLA) LUND (Genetik) 2016-07-12 
S-11- Deoxikortisol (DOC) MALMÖ (Kemi)   2014-10-27 
Deoxykortisol, se Deoxikortisol MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
Dermatofyter, Se Svamp LUND (Mikrobiologi)   2011-02-24 
P/S- Desipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Desmetylcitalopram, se Citalopram LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetyldextropropoxifen, se Dextropropoxifen LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetyldiazepam, se Diazepam LUND (Kemi)   2010-11-16 
S- Desmetylimatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Desmetylklomipramin, se Klomipramin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylmianserin, se Mianserin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylmirtazapin, se Mirtazapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylolanzapin, se Olanzapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylsertralin, se Sertralin LUND (Kemi)   2010-11-16 
U- Desmetyltramadol, se Tramadol (Kemi)   2015-08-11 
Desmetyltrimipram, se Trimipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Desmetylvenlafaxin, se Venlafaxin LUND (Kemi)   2013-12-20 
Desmoglin-1 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
Desmoglin-3 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
Dexodon, se Dextropropoxifen LUND (Kemi)   2010-11-16 
Dexofen, se Dextropropoxifen LUND (Kemi)   2010-11-16 
S- Dextropropoxifen LUND (Kemi) 2014-04-03 
U- Dextropropoxifen (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Dextropropoxifen (verifiering) LUND (Kemi) 2016-09-07 
DGP, se Deamiderat gliadin LUND (Imm)   2015-11-05 
DHAS, se DHEAS MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
S- DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat) MALMÖ (Kemi) 2014-04-03 
S- Diazepam LUND (Kemi) 2014-04-03 
U- Diazepam, se Bensodiazepiner (Kemi)   2015-08-11 
Dibutylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Dietylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Difenylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
B- Diff SKÅNE (Kemi)   2016-06-29 
B- Diff (mikroskopi) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2015-04-13 
Differentialräkning, se B-Diff (Kemi)   2015-02-18 
Difteri/Corynebacterium diphtheriae, se Svalgodling LUND (Mikrobiologi)   2014-09-08 
  12 << sida 1 av 2 >>