I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 148 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
P- T3 fritt (Trijodtyronin fritt ) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2013-08-19 
P- T3 totalt (Trijodtyronin totalt ) MALMÖ (Kemi) 2013-09-24 
P- T4 fritt (Tyroxin fritt) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2013-08-19 
P- T4 totalt (Tyroxin totalt) MALMÖ (Kemi) 2013-09-24 
Tacrolimus, se Takrolimus (Kemi)   2011-01-13 
B- Takrolimus LU/MA (Kemi) 2014-04-09 
Tambocor, se Flekainid LUND (Kemi)   2010-11-25 
Csv- Tau-protein MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
P- Taurin MALMÖ (Kemi) 2011-04-13 
U- Taurin/Krea MALMÖ (Kemi) 2011-04-13 
TB, Tbc, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)   2016-01-25 
TBE virus Serologi LUND (Mikrobiologi)   2011-03-07 
TBG, se Tyroxinbindande globulin Oslo (Hormonlab)   2016-02-29 
TBPA (tyroxinbindande prealbumin), se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
TCC (SC5b-C9) LUND (Imm)   2017-05-12 
Tegretol, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
S- Teicoplanin GÖTEBORG (Kemi)   2013-04-17 
Tejpprov, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2013-02-07 
U- Temazepam, se Bensodiazepiner (Kemi)   2015-08-11 
Temesta, se Lorazepam LUND (Kemi)   2010-11-25 
Temgesic, se Buprenorfin GÖ/LU (Kemi)   2016-10-04 
Teofyllamin, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Teofyllin MALMÖ (Kemi) 2016-06-07 
Teovent, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Testosteron MALMÖ (Kemi) 2013-10-10 
S- Testosteron fritt GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Testosteron/SHBG- kvot MALMÖ (Kemi)   2011-08-18 
Testosteronbindande globulin, se SHBG (Kemi)   2011-01-14 
U- Testremsa HG, HM, KD, LA, SI, YS, ÄN (Kemi)   2017-05-18 
Tetanus serologi LUND (IMM)   2016-05-20 
TGN (Tioguanin nukleotid), se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
Thalassemia, Talassemia, thallassemia, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Theo-dur, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
Theofyllin, se Teofyllin (Kemi)   2010-11-25 
Thiabendazole, se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
P- TIBC (Järnbindande kapacitet, total) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2015-06-09 
Tikagrelor (Brilique®), se P2Y12-hämning LU/MA (Kemi)   2015-12-08 
Tillväxthormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
P/S- Tiopental STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Titer, se Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-03-18 
Titrering antikroppar, se Titrering av antikroppar inom AB0-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering antikroppar, se Titrering av irreguljära blodgruppsantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering av antikroppar inom ABO-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-10-16 
Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Titrering av köldantikroppar, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
TNF - Blod (Cytokiner) LUND (IMM) 2016-05-18 
TNF - Övriga kroppsvätskor (Cytokiner) LUND (IMM)   2016-05-18 
Tobi, se Tobramycin (Kemi)   2011-01-14 
Tobi, se Tobramycin (Kemi)   2011-01-14 
P- Tobramycin KD, LU, MA (Kemi) 2017-04-10 
  123 << sida 1 av 3 >>