I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 145 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
S- Tokoferol LUND (Kemi) 2017-07-04 
Tolvon, se Mianserin LUND (Kemi)   2010-11-25 
Tonsillsekret, se Svalgodling, Fusobacterium/Arcanobacterium DNA LUND (Mikrobiologi)   2016-06-30 
Topimax, se Topiramat LUND (Kemi)   2010-11-25 
S- Topiramat LUND (Kemi) 2017-06-20 
Total IgE, se Immunglobulin IgE (total IgE) LUND (Imm)   2017-05-16 
Totalprotein, se Protein total MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
Toxoplasma gondii Serologi LUND (Mikrobiologi) 2011-03-07 
B- TPMT-enzymaktivitet (Tiopurin metyltransferasaktivitet) HALMSTAD (Kemi)   2011-03-24 
B- TPMT-metaboliter (Tiopurin metyltransferasmetaboliter) HALMSTAD (Kemi)   2011-03-24 
S- TPO-ak (Tyreoidea peroxidas-ak) HG, KD, LU, MA (Kemi) 2017-06-07 
S-beta Trace protein MALMÖ (Kemi)   2015-03-18 
S- TRAK (TSH-receptorantikroppar) MALMÖ (Kemi) 2017-02-22 
P/S- Tramadol STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Tramadol (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Tramadol (verifiering) LUND (Kemi) 2016-08-10 
Transferrin, se TIBC (Kemi)   2012-07-26 
P- Transferrinmättnad HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-07-04 
P- Transferrinreceptor löslig (sTfR) MALMÖ (Kemi) 2015-01-28 
Transfusionskomplikation/ Hemovigilans Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2015-10-16 
Ery- Transketolas (Vitamin B 1) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Translokation 1;13 och 2;13 (PAX3-FOXO1A, PAX7-FOXO1A) LUND (Genetik) 2016-07-15 
Translokation 1;19 (TCF3-PBX1) LUND (Genetik) 2016-07-15 
Translokation 11;14 (IGH-CCND1) LUND (Genetik) 2016-07-15 
Translokation 11;22 (EWSR1-FLI1) LUND (Genetik) 2016-10-07 
Translokation 12;16 (FUS-DDIT3) LUND (Genetik) 2016-07-15 
Translokation 12;21 (ETV6-RUNX1) LUND (Genetik) 2016-07-15 
Translokation 14;18 (IGH-BCL2) LUND (Genetik) 2016-07-15 
Translokation 15;17 (PML-RARA), t(15;17) - AML LUND (Genetik) 2016-06-14 
Translokation 2;5 (NPM1-ALK) LUND (Genetik) 2016-07-15 
Translokation 8;14 (IGH-MYC) LUND (Genetik) 2016-07-05 
Translokation 8;16 (MYST3-CREBBP) LUND (Genetik) 2016-07-15 
Translokation 8;21 (RUNX1-RUNX1T1), t(8;21) FISH - AML LUND (Genetik) 2016-07-15 
Translokation 9;22 (BCR/ABL1), KML/ALL LUND (Genetik) 2016-07-15 
Translokation X;18 (SS18-SSX1, SS18-SSX2) LUND (Genetik) 2016-07-15 
Transplantationsuppföljning LUND (Genetik) 2016-07-15 
P/S- Transtyretin (S-TTR, Prealbumin) MALMÖ (Kemi) 2017-05-31 
Tranxilen, se Diazepam LUND (Kemi)   2010-11-25 
Trc, se Trombocyter SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Tremetex, se Metotrexat LUND (Kemi)   2010-11-25 
Treo Comp, se Opiater (kodein) och Salicylat (acetylsalicylsyra) (Kemi)   2015-08-14 
P-, U-, Csv- Treonin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Tri(propylenglykol)diakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Tribinide, se Isoniazid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Trichophyton, Microsporum och Epidermophyton, Se Svamp Dermatofyt DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2017-07-04 
Trietylenglykoldimetakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
P- Triglycerider (TG) SKÅNE (Kemi) 2017-02-13 
X- Triglycerider (TG) SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
Triklorfenoxiättiksyra (2,4,5-T), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Triklorfenoxiättiksyra (2,4,6-T), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
  123 << sida 2 av 3 >>