Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 142 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Tobi, se Tobramycin (Kemi)   2011-01-14 
P- Tobramycin KD, LU, MA (Kemi) 2018-01-08 
S- Tokoferol LUND (Kemi) 2019-06-26 
Tolvon, se Mianserin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Tonsillsekret, se Svalgodling, Fusobacterium/Arcanobacterium DNA LUND (Mikrobiologi)    
Topimax, se Topiramat LUND (Kemi)   2010-11-25 
S- Topiramat LUND (Kemi) 2020-03-02 
Total IgE, se Immunglobulin IgE (total IgE) LUND (Imm)   2017-05-16 
Totalprotein, se Protein total MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
Toxoplasma gondii Serologi LUND (Mikrobiologi) 2019-04-01 
B- TPMT HALMSTAD (Kemi)   2019-08-06 
S- TPO-ak (Tyreoidea peroxidas-ak) HG, KD, LU, MA (Kemi) 2019-01-23 
S-beta Trace protein MALMÖ (Kemi)   2019-12-02 
S- TRAK (TSH-receptorantikroppar) MALMÖ (Kemi) 2020-03-27 
P/S- Tramadol STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Tramadol (sållning) LU/MA (Kemi) 2019-10-18 
U- Tramadol (verifiering) LUND (Kemi) 2019-12-23 
S- Transferrin proteoformer LUND (Kemi)   2018-05-30 
Transferrin, se TIBC (Kemi)   2012-07-26 
P- Transferrinmättnad HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-07-04 
P- Transferrinreceptor löslig (sTfR) MALMÖ (Kemi) 2019-12-18 
Transfusionskomplikation/ Hemovigilans Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2015-10-16 
Ery- Transketolas (Vitamin B 1) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Translokation 1;13 och 2;13 (PAX3-FOXO1A, PAX7-FOXO1A) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 1;19 (TCF3-PBX1) och 17;19 (TCF3-HLF) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 11;14 (IGH-CCND1) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 11;22 (EWSR1-FLI1) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 12;21 (ETV6-RUNX1) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 14;18 (IGH-BCL2) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 15;17 (PML-RARA), t(15;17) - AML LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 2;5 (NPM1-ALK) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 6;9, DEK/NUP214 LUND (Genetik) 2019-08-12 
Translokation 8;14 (IGH-MYC) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 8;16 (MYST3-CREBBP) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 8;21 (RUNX1-RUNX1T1), t(8;21) FISH - AML LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation 9;22 (BCR/ABL1), KML/ALL LUND (Genetik) 2019-08-07 
Translokation X;18 (SS18-SSX1, SS18-SSX2) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Transplantationsuppföljning LUND (Genetik) 2019-08-07 
P/S- Transtyretin (S-TTR, Prealbumin) MALMÖ (Kemi) 2019-12-18 
Tranxilen, se Diazepam LUND (Kemi)   2015-08-11 
Trc, se Trombocyter SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Tremetex, se Metotrexat LUND (Kemi)   2010-11-25 
Treo Comp, se Opiater (kodein) och Salicylat (acetylsalicylsyra) (Kemi)   2015-08-14 
P-, U-, Csv- Treonin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Trevicta, se Paliperidon LUND (Kemi)   2019-11-25 
Tri(propylenglykol)diakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Tribinide, se Isoniazid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Trichophyton, Microsporum och Epidermophyton, Se Svamp Dermatofyt DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Trietylenglykoldimetakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
P- Triglycerider (TG) SKÅNE (Kemi) 2018-05-18 
  123 << sida 2 av 3 >>