I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 147 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
P- T3 fritt (Trijodtyronin fritt ) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2017-11-15 
P- T3 totalt (Trijodtyronin totalt ) MALMÖ (Kemi) 2017-11-22 
P- T4 fritt (Tyroxin fritt) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2017-11-20 
P- T4 totalt (Tyroxin totalt) MALMÖ (Kemi) 2017-11-22 
Tacrolimus, se Takrolimus (Kemi)   2011-01-13 
B- Takrolimus LU/MA (Kemi) 2017-06-15 
Tambocor, se Flekainid LUND (Kemi)   2017-12-07 
Csv- Tau-protein MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
P-, U-, Csv- Taurin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
TB, Tbc, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)   2016-01-25 
TBE virus Serologi LUND (Mikrobiologi)   2011-03-07 
TBG, se Tyroxinbindande globulin Oslo (Hormonlab)   2016-02-29 
TBPA (tyroxinbindande prealbumin), se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
TCC (SC5b-C9) LUND (Imm)   2017-05-12 
Tegretol, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
S- Teicoplanin GÖTEBORG (Kemi)   2013-04-17 
Tejpprov, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2013-02-07 
U- Temazepam, se Bensodiazepiner LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Temesta, se Lorazepam LUND (Kemi)   2017-12-07 
Temgesic, se Buprenorfin GÖ/LU (Kemi)   2016-10-04 
Teofyllamin, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Teofyllin MALMÖ (Kemi) 2018-01-08 
Teovent, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Testosteron MALMÖ (Kemi) 2013-10-10 
S- Testosteron fritt GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Testosteron/SHBG- kvot MALMÖ (Kemi)   2011-08-18 
Testosteronbindande globulin, se SHBG (Kemi)   2011-01-14 
U- Testremsa HG, HM, KD, LA, SI, YS, ÄN (Kemi)   2017-10-13 
Tetanus serologi LUND (IMM)   2016-05-20 
TGN (Tioguanin nukleotid), se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
Thalassemia, Talassemia, thallassemia, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Theo-dur, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
Theofyllin, se Teofyllin (Kemi)   2010-11-25 
Thiabendazole, se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Threonine, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
P- TIBC (Järnbindande kapacitet, total) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2015-06-09 
Tikagrelor (Brilique®), se P2Y12-hämning LU/MA (Kemi)   2017-11-06 
Tillväxthormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
P/S- Tiopental STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Titer, se Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-03-18 
Titrering antikroppar, se Titrering av antikroppar inom AB0-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering antikroppar, se Titrering av irreguljära blodgruppsantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering av antikroppar inom ABO-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-10-16 
Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Titrering av köldantikroppar, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
TNF - Blod (Cytokiner) LUND (IMM) 2016-05-18 
TNF - Övriga kroppsvätskor (Cytokiner) LUND (IMM)   2016-05-18 
Tobi, se Tobramycin (Kemi)   2011-01-14 
Tobi, se Tobramycin (Kemi)   2011-01-14 
P- Tobramycin KD, LU, MA (Kemi) 2018-01-08 
  123 << sida 1 av 3 >>