I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 77 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
B 1, se Transketolas GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B6, se Pyridoxal-5-fosfat GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bactrim, se Trimetoprim STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Bakterie-DNA 16S rDNA LUND (Mikrobiologi)   2016-11-07 
BAL, CD4/CD8 kvot LUND (Imm)   2016-10-17 
BAL, se Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi) 2016-01-12 
U- Barbiturater STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Basofil allergenstimulering (CD-sens) LUND (Imm)   2016-05-18 
Basofila, se Diff (Kemi)   2014-03-28 
BAS-test / MG-test (Förenlighetsprövning) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Ecv- Basöverskott (BE) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-05-08 
Belastning, GFR, njurfunktion, clearence, se Iohexolclearance (Kemi)   2014-03-28 
Belastning, se Oral Glukos-tolerans test, OGTT (Kemi)   2014-03-28 
Belivon, se Risperidon LUND (Kemi)   2010-11-15 
U- Bence Jones proteinuri (Malmö), se Proteiner (Malmö) MALMÖ (Kemi)   2014-03-28 
U- Bence Jones proteinuri, se S/U-Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2015-11-24 
Benmärg - kromosomanalys LUND (Genetik) 2016-11-07 
Benmärgsutredning LUND (Patologi)   2015-10-30 
S- Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2014-06-26 
U- Bensodiazepiner (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Bensodiazepiner (verifiering) LUND (Kemi) 2016-09-07 
U- Bensoylekgonin, se Kokain (Kemi)   2015-08-11 
P- Bensylpenicillin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
beta Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
beta2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
beta-2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Beta2-glykoprotein 1 antikroppar LUND (IMM) 2016-08-23 
P- beta-Amino-isobutyrat MALMÖ (Kemi)   2011-04-13 
U- beta-Amino-isobutyrat/Kreat MALMÖ (Kemi)   2011-04-13 
beta-thalassemia minor intermedia major, betathalassemia minor, beta thalassemia minor, beta-talassemia minor intermedia major, betatalassemia minor, beta talassemia minor, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
beta-Trace protein, se Trace protein MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Bettsår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Bihålesekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Biklin, se Amikacin LUND (Kemi)   2010-11-15 
P- Bilirubin SKÅNE (Kemi) 2014-03-28 
X- Bilirubin SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
Bilirubin direkt, se Bilirubin konjugerat (Kemi)   2014-03-28 
P- Bilirubin konjugerat HG, KD, LU, MA (Kemi) 2014-03-28 
Binjurebarks antikroppar LUND (IMM)   2016-04-20 
Biomaterial Odling, se Kateter/spetsar Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Biopsi/Vävnad Odling LUND (Mikrobiologi) 2015-05-18 
S- Biotinidas GÖTEBORG (Kemi)   2013-06-12 
U- Biperidin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
U- Bisfenol A LUND (AMM)   2017-04-24 
BK-virus (BKV) DNA-påvisning Kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2015-05-19 
blgr, se Blodgruppering Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-05 
Blod, CD4/CD8 kvot, se CD-markörer LUND (Imm)   2016-10-17 
Blod, förvärvad sjukdom - kromosomanalys LUND (Genetik) 2016-07-12 
Blod, konstitutionell - kromosomanalys LUND (Genetik) 2016-07-12 
aB- Blodgaser HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2015-01-28 
  12 << sida 1 av 2 >>