Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi har under 2020-2022 successivt bytt instrument på alla laboratorier i Skåne. För mer information kring det genomförda bytet: Läs mer om instrumentbytet

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 72 träffar, här ser du resultat 51-72
  12 << sida 2 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Blododling LUND (Mikrobiologi) 2022-06-14 
Blodsmittescreening LUND (Mikrobiologi) 2021-06-08 
B- Bly (Pb) LUND (AMM) 2021-11-08 
BNP, se NT-proBNP (Kemi)   2014-03-28 
Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2021-07-12 
Bordetella pertussis Serologi (antikroppspåvisning) LUND (Mikrobiologi)   2011-04-27 
Bornholmssjuka, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)    
Borrelia DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2022-07-08 
Borrelia Serologi (antikroppspåvisning) LUND (Mikrobiologi) 2021-04-23 
BP180 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
S- BPI (Wieslab AB)   2016-05-04 
S- Brintellix, se Vortioxetin LUND (Kemi)   2016-11-29 
Bronkoskopi - Bronkoalveolärt lavage (BAL) och sterilt borstprov LUND (Mikrobiologi) 2019-01-28 
Bronksköljvätska (BAL), se Bronkoalveolärt lavage, Nedre luftvägar, Virus, Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
Bröstmjölk Kvalitetskontroll LUND (Mikrobiologi)   2019-04-11 
U- Buprenorfin (screen) LUND (Laboratoriemedicin Bas) 2021-06-09 
S- Buprenorfin (Suboxone, Subutex, Temgesic, Norspan) GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
U- Buprenorfin (verifiering) LUND (Kemi) 2021-04-21 
Bupropion, se OH-Bupropion LUND (Kemi)   2020-12-01 
B-Vitamin, se Pyridoxal-5-fosfat (B6) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B-Vitamin, se Transketolas (B1) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bältros, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
  12 << sida 2 av 2 >>