Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 73 träffar, här ser du resultat 51-73
  12 << sida 2 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Blododling LUND (Mikrobiologi) 2019-05-08 
Blodsmittescreening LUND (Mikrobiologi) 2018-01-31 
B- Bly (Pb) LUND (AMM) 2020-03-27 
BNP, se NT-proBNP (Kemi)   2014-03-28 
Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2019-01-31 
Bordetella pertussis Serologi LUND (Mikrobiologi)   2011-04-27 
Bornholmssjuka, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)    
Borrelia DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2020-03-27 
Borrelia IgM och IgG Serologi LUND (Mikrobiologi) 2015-10-13 
Borrelia IgM och IgG Western Blot LUND (Mikrobiologi)   2020-03-27 
BP180 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
S- BPI (Wieslab AB)   2016-05-04 
Brands test, se Cystin (kval) MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
S- Brintellix, se Vortioxetin LUND (Kemi)   2016-11-29 
Bronkoskopi - Bronkoalveolärt lavage (BAL) och sterilt borstprov LUND (Mikrobiologi) 2019-01-28 
Bronksköljvätska (BAL), se Bronkoalveolärt lavage, Nedre luftvägar, Virus, Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
Bröstmjölk Kvalitetskontroll LUND (Mikrobiologi)   2019-04-11 
S- Buprenorfin (Suboxone, Subutex, Temgesic, Norspan) GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
U- Buprenorfin (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Buprenorfin (verifiering) LUND (Kemi) 2019-12-23 
B-Vitamin, se Pyridoxal-5-fosfat (B6) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B-Vitamin, se Transketolas (B1) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bältros, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
  12 << sida 2 av 2 >>