I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 76 träffar, här ser du resultat 51-76
  12 << sida 2 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Blodgruppskontroll och antikroppsscreening, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
Blododling LUND (Mikrobiologi) 2017-11-13 
Blodsmittescreening LUND (Mikrobiologi) 2016-03-29 
B- Blodstatus SIMRISHAMN (Kemi)   2014-03-28 
B- Blodstatus YSTAD (Kemi)   2014-03-28 
B- Bly (Pb) LUND (AMM) 2017-04-24 
BNP, se NT-proBNP (Kemi)   2014-03-28 
Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2017-07-03 
Bordetella pertussis Serologi LUND (Mikrobiologi)   2011-04-27 
Bornholmssjuka, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Borrelia DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Borrelia IgM och IgG Serologi LUND (Mikrobiologi) 2015-10-13 
Borrelia IgM och IgG Western Blot LUND (Mikrobiologi)   2016-08-23 
BP180 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
S- BPI (Wieslab AB)   2016-05-04 
Brands test, se Cystin (kval) MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
S- Brintellix, se Vortioxetin LUND (Kemi)   2016-11-29 
Bronkoskopi - Bronkoalveolärt lavage (BAL) och sterilt borstprov LUND (Mikrobiologi) 2015-05-19 
Bronksköljvätska (BAL) DNA-påvisning, se Nedre luftvägar DNA-påvisning Atypisk pneumoni LUND (Mikrobiologi)   2015-01-23 
Bröstmjölk Kontrollodling LUND (Mikrobiologi) 2016-08-22 
S- Buprenorfin (Suboxone, Subutex, Temgesic, Norspan) GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
U- Buprenorfin (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Buprenorfin (verifiering) LUND (Kemi) 2016-09-07 
B-Vitamin, se Pyridoxal-5-fosfat (B6) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B-Vitamin, se Transketolas (B1) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bältros, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)   2016-01-18 
  12 << sida 2 av 2 >>