Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 74 träffar, här ser du resultat 51-74
  12 << sida 2 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Blodgruppering m m Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2020-10-20 
Blodgruppskontroll och antikroppsscreening, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
Blododling LUND (Mikrobiologi) 2021-10-04 
Blodsmittescreening LUND (Mikrobiologi) 2021-06-08 
B- Bly (Pb) LUND (AMM) 2021-03-11 
BNP, se NT-proBNP (Kemi)   2014-03-28 
Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2021-07-12 
Bordetella pertussis Serologi (antikroppspåvisning) LUND (Mikrobiologi)   2011-04-27 
Bornholmssjuka, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)    
Borrelia DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2021-02-23 
Borrelia Serologi (antikroppspåvisning) LUND (Mikrobiologi) 2021-04-23 
BP180 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
S- BPI (Wieslab AB)   2016-05-04 
S- Brintellix, se Vortioxetin LUND (Kemi)   2016-11-29 
Bronkoskopi - Bronkoalveolärt lavage (BAL) och sterilt borstprov LUND (Mikrobiologi) 2019-01-28 
Bronksköljvätska (BAL), se Bronkoalveolärt lavage, Nedre luftvägar, Virus, Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
Bröstmjölk Kvalitetskontroll LUND (Mikrobiologi)   2019-04-11 
U- Buprenorfin (screen) LUND (Laboratoriemedicin Bas) 2021-06-09 
S- Buprenorfin (Suboxone, Subutex, Temgesic, Norspan) GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
U- Buprenorfin (verifiering) LUND (Kemi) 2021-04-21 
Bupropion, se OH-Bupropion LUND (Kemi)   2020-12-01 
B-Vitamin, se Pyridoxal-5-fosfat (B6) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B-Vitamin, se Transketolas (B1) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bältros, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
  12 << sida 2 av 2 >>