I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 74 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
B 1, se Transketolas GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B6, se Pyridoxal-5-fosfat GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bactrim, se Trimetoprim STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Bakterie-DNA 16S rDNA LUND (Mikrobiologi)   2016-11-07 
BAL, CD4/CD8 kvot LUND (Imm)   2016-10-17 
BAL, se Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi) 2016-01-12 
U- Barbiturater STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Basofil allergenstimulering (CD-sens) LUND (Imm)   2016-05-18 
Basofila, se Diff (Kemi)   2014-03-28 
BAS-test / MG-test (Förenlighetsprövning) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Ecv- Basöverskott (BE) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-05-08 
Belastning, GFR, njurfunktion, clearence, se Iohexolclearance (Kemi)   2014-03-28 
Belastning, se Oral Glukos-tolerans test, OGTT (Kemi)   2014-03-28 
Belivon, se Risperidon LUND (Kemi)   2010-11-15 
U- Bence Jones proteinuri (Malmö), se Proteiner (Malmö) MALMÖ (Kemi)   2014-03-28 
U- Bence Jones proteinuri, se S/U-Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2015-11-24 
Benmärg - kromosomanalys LUND (Genetik) 2016-11-07 
S- Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2017-08-10 
U- Bensodiazepiner (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Bensodiazepiner (verifiering) LUND (Kemi) 2018-01-15 
U- Bensoylekgonin, se Kokain (Kemi)   2015-08-11 
P- Bensylpenicillin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
beta Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
beta2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
beta-2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Beta2-glykoprotein 1 antikroppar LUND (IMM) 2017-11-14 
P- beta-aminoisobutyrat, se aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
beta-aminoisosmörsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
beta-thalassemia minor intermedia major, betathalassemia minor, beta thalassemia minor, beta-talassemia minor intermedia major, betatalassemia minor, beta talassemia minor, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
beta-Trace protein, se Trace protein MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Bettsår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Bihålesekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Biklin, se Amikacin LUND (Kemi)   2010-11-15 
P- Bilirubin SKÅNE (Kemi) 2014-03-28 
X- Bilirubin SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
Bilirubin direkt, se Bilirubin konjugerat (Kemi)   2014-03-28 
P- Bilirubin konjugerat HG, KD, LU, MA (Kemi) 2014-03-28 
Binjurebarks antikroppar LUND (IMM)   2016-04-20 
Biomaterial Odling, se Kateter/spetsar Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Biopsi/Vävnad Odling LUND (Mikrobiologi) 2015-05-18 
S- Biotinidas GÖTEBORG (Kemi)   2013-06-12 
U- Biperidin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
U- Bisfenol A LUND (AMM)   2017-04-24 
BK-virus (BKV) DNA-påvisning Kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2015-05-19 
blgr, se Blodgruppering Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-05 
Blod, CD4/CD8 kvot, se CD-markörer LUND (Imm)   2016-10-17 
Blod, förvärvad sjukdom - kromosomanalys LUND (Genetik) 2016-07-12 
Blod, konstitutionell - kromosomanalys LUND (Genetik) 2016-07-12 
aB- Blodgaser HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2015-01-28 
Blodgruppering m m Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2017-09-15 
  12 << sida 1 av 2 >>