I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 131 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
M2, LKM, LC1, SLA/LP ak LUND (IMM)   2016-05-10 
P- Magnesium (Mg) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi) 2013-05-28 
U-/tU- Magnesium (Mg) KD, LU, MA (Kemi) 2016-04-26 
X- Magnesium (Mg) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi)   2016-05-18 
Makroamylas, se S-Isoamylas (Makro) MALMÖ (Kemi)   2015-11-12 
B- Malaria diagnostik, infärgning och kvantifiering MALMÖ (Kemi)   2012-10-17 
Malaria, se Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2015-01-09 
Malaria, se Parasiter Malaria snabbtest HG, KD, LU, MA (Kemi)   2015-07-16 
B- Malariaplasmodier mikroskopering KRISTIANSTAD (Kemi)   2012-03-14 
Malignt melanom - molekylär analys med NGS LUND (Patologi)   2017-05-15 
Malonsyra, se Metylmalonat LUND (Kemi)   2015-09-28 
Mandelat, se VMA MALMÖ (Kemi)   2011-01-17 
Mandelsyra, se VMA MALMÖ (Kemi)   2011-01-17 
U- Mangan (Mn) LUND (AMM)   2017-04-24 
Lkc-alfa- Mannosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Maskägg KRISTIANSTAD (Kemi)   2011-01-26 
MBL (mannan-bindande lektin) LUND (IMM)   2016-08-23 
MBL-producerande Pseudomonas aeruginosa, se MRB LUND (Mikrobiologi)   2015-05-26 
Erc- MCH SKÅNE (Kemi) 2016-06-29 
Rtc- MCH SKÅNE (Kemi)   2016-06-29 
Erc- MCHC SKÅNE (Kemi) 2013-05-28 
Erc- MCV SKÅNE (Kemi) 2016-06-29 
U- MDA, se Amfetaminer (Kemi)   2015-08-11 
U- MDMA, se Amfetaminer (Kemi)   2015-08-11 
Meningitagens DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Meningokocker DNA-påvisning, se Meningitagens DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Meningokocker, se Svalgodling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Mepiquat (MQ), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
U- Meprobamat STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Merkaptopurin, se TGN HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
Meronem, se Meropenem GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- Meropenem GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
MERS MALMÖ (Kemi)   2016-06-17 
Metabol utredning STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Metadon LUND (Kemi) 2014-07-04 
U- Metadon (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Metadon (verifiering) LUND (Kemi) 2016-09-07 
L- Metaller på filter LUND (AMM)   2017-04-24 
U- Metamfetamin, se Amfetamin (Kemi)   2015-08-11 
P- Metanefriner, se Metoxykatekolaminer STOCKHOLM (Kemi)   2011-03-16 
tU- Metanefriner, se Metoxykatekolaminer LUND (Kemi)   2016-01-29 
P- Metanol, se Alkoholer KD/LU (Kemi) 2015-10-02 
S- Metformin LUND (Kemi)   2014-09-16 
B- Methemoglobin (MetHb) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-01-16 
P- Metionin MALMÖ (Kemi) 2011-01-10 
U- Metionin/Krea MALMÖ (Kemi) 2011-01-10 
S- Metotrexat LUND (Kemi) 2017-04-03 
Metotrexat, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
tU- Metoxykatekolaminer LUND (Kemi) 2016-03-21 
fP- Metoxykatekolaminer (Metoxikatekolaminer) STOCKHOLM (Kemi)   2012-08-15 
  123 << sida 1 av 3 >>